Vostè és a: Inici > Informació accionistes i inversors > Junta general > Junta convocada > Documentació legal

Documentació legal
Junta General Ordinària · 28.03.2019

 Comptes Anuals i Informe de Gestió de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2018 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, amb el corresponent informe dels auditors de comptes  (versió en castellà) 

 Comptes Anuals i Informe de Gestió de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2018 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i del seu grup consolidat, amb el corresponent informe dels auditors de comptes 

 Estat d’Informació No Financera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima

 Informe Anual de Govern Corporatiu de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima 

 Estatuts Socials de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima

 Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima

 Reglament del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima

 Relació d'administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima (versió en castellà)

 Currículums de les persones la reelecció o la ratificació i el nomenament de les quals com a consellers es proposa a la Junta General d’Accionistes

 Currículum del Sr. José Oliu Creus

 Currículum del Sr. José Javier Echenique Landiríbar

 Currículum de la Sra. Aurora Catá Sala

 Currículum del Sr. José Ramón Martínez Sufrategui

 Currículum del Sr. David Vegara Figueras

 Currículum de la Sra. María José García Beato

 Informes de la Comissió de Nomenaments que precedeixen les propostes del Consell d’Administració de Banco Sabadell, Sociedad Anónima a la Junta General d’Accionistes de reelecció del Sr. José Oliu Creus i del Sr. David Vegara Figueras com a consellers executius i de ratificació i nomenament de la Sra. María José García Beato com a consellera executiva.

 Informe de la Comissió de Nomenaments que precedeix la proposta del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima a la Junta General d’Accionistes de reelecció del Sr. José Oliu Creus com a conseller executiu.

 Informe de la Comissió de Nomenaments que precedeix la proposta del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima a la Junta General d’Accionistes de reelecció del Sr. David Vegara Figueras com a conseller executiu.

 Informe de la Comissió de Nomenaments que precedeix la proposta del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima a la Junta General d’Accionistes de ratificació i nomenament de la Sra. María José García Beato com a consellera executiva.

 Informes que presenta la Comissió de Nomenaments en relació amb les seves propostes al Consell d’Administració  de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima perquè elevi a la Junta General d’Accionistes la reelecció del Sr. José Javier Echenique Landiribar, la Sra. Aurora Catá Sala i el Sr. José Ramón Martínez Sufrategui com a consellers independents.

 Informe que presenta la Comissió de Nomenaments en relació amb la seva proposta al Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima perquè elevi a la Junta General d’Accionistes la reelecció del Sr. José Javier Echenique Landiribar com a conseller independent.

 Informe que presenta la Comissió de Nomenaments en relació amb la seva proposta al Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima perquè elevi a la Junta General d’Accionistes la reelecció de la Sra. Aurora Catá Sala com a consellera independent.

 Informe que presenta la Comissió de Nomenaments en relació amb la seva proposta al Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima perquè elevi a la Junta General d’Accionistes la reelecció del Sr. José Ramón Martínez Sufrategui com a conseller independent.

 Informes del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, sobre les seves propostes a la Junta General d’Accionistes de reelecció del Sr. José Oliu Creus i el Sr. David Vegara Figueras com a consellers executius i de ratificació i nomenament de la Sra. María José García Beato com a consellera executiva

 Informe del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, sobre la seva proposta a la Junta General d’Accionistes de reelecció del Sr. José Oliu Creus com a conseller executiu.

 Informe del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, sobre la seva proposta a la Junta General d’Accionistes de reelecció del Sr. David Vegara Figueras com a conseller executiu.

 Informe del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, sobre la seva proposta a la Junta General d’Accionistes de ratificació i nomenament de la Sra. María José García Beato com a consellera executiva.

 Informes justificatius del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, de valoració de la competència, l’experiència i els mèrits dels consellers en relació amb les propostes de la Comissió de Nomenaments de reelecció del Sr. José Javier Echenique Landiribar, la Sra. Aurora Catá Sala i el Sr. José Ramón Martínez Sufrategui com a consellers independents.

 Informe justificatiu del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, de valoració de la competència, l’experiència i els mèrits dels consellers en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments de reelecció del Sr. José Javier Echenique Landiribar com a conseller independent.

 Informe justificatiu del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, de valoració de la competència, l’experiència i els mèrits dels consellers en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments de reelecció de la Sra. Aurora Catá Sala com a consellera independent.

 Informe justificatiu del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, de valoració de la competència, l’experiència i els mèrits dels consellers en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments de reelecció del Sr. José Ramón Martínez Sufrategui com a conseller independent.

 Informe del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en justificació de la proposta de modificació d’Estatuts Socials, que inclou el text íntegre de les modificacions.

 Informe del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en justificació de la proposta de modificació del Reglament de la Junta General d’Accionistes, que inclou el text íntegre de les modificacions.

 Informe del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relació amb la modificació del Reglament del Consell d’Administració de Banc Sabadell, que inclou el text íntegre de les modificacions.

 Informe del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relació amb l'acord d'autorització perquè Banco de Sabadell, Sociedad Anónima  pugui adquirir, directament o indirectament, les seves accions pròpies i, si s'escau, per reduir el capital social.

 Informe del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en justificació de la proposta d’aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del Col·lectiu Identificat, que inclou el llistat dels referits membres del Col·lectiu Identificat de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima

 Informe de la Comissió de Retribucions sobre la proposta d’aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2019, 2020 i 2021

 Política de Remuneracions dels consellers per als exericicis 2019, 2020 i 2021

 Presentació de l'Informe Anual sobre Remuneracions dels consellers 2018

 Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers 2018 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima

 Informe del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en justificació de la proposta de nomenament d’auditor de comptes per als exercicis 2020, 2021 i 2022.