Vostè és a: Inici > Societat > Fundació Banc Sabadell > Fundació Banc Sabadell

 

 
Fundació Banc Sabadell
 Memòria d'activitats 2013 i 2014
 Memòria d'activitats 2012 (2,12 Mb, 18 pàg.)

La Fundacíó Banc Sabadell es va constituir com a fundació el 1994, en virtut de l'acord del Consell d'Administració de Banc Sabadell, amb el propòsit d'estimular i difondre el saber i la cultura.

Missió
La missió de la Fundació Banc Sabadell és promoure activitats de divulgació, formació i investigació en els àmbits social, educatiu, científic i cultural adreçades a tota la societat.

Els principals patrocinis de la Fundació Banc Sabadell tenen com a objectiu donar suport a les institucions, preservar el patrimoni, col·laborar en manifestacions artístiques (musicals, escèniques, visuals) i potenciar el reconeixement de persones joves que destaquen en el camp de la innovació i la investigació.

Govern
Els recursos anuals de la fundació es componen de les rendes que produeixen l'actiu i de la subvenció que rep de Banc Sabadell. El govern i la gestió de la fundació corresponen al patronat, òrgan que la representa i que està plenament facultat per portar a terme les activitats fundacionals.

 Estatuts de la Fundació Banc Sabadell (39 kb, 7 pàg.)

Patronat
    President-Director              Miquel Molins i Nubiola
   
 Vocals                              Francesc Casas i Selvas
                                             Ana Isabel Fernández Álvarez
                                             María José García Beato
    
                                         Carlos López Otín
                                            
Josep Permanyer i Cunillera
    Secretària                        Carmen Gómez de Cadiñanos Maure
    
   


Activitats
Entre les activitats més rellevants en què participa la fundació, destaquen els premis i patrocinis destinats a potenciar i reconèixer el talent i l'excel·lència de persones joves, com és el Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica, el Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica, les Ajudes a la Investigació, el Concurs de Pintura i Fotografia Art<30, les aportacions per a beques a escoles de negocis com ara ESADE i els acords amb universitats com la d'Oviedo, la de Lleó, la Fundació Empresa Universitat Gallega, la Fundació General de la Universitat de València, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona o la Universitat Autònoma de Barcelolna. En l'àmbit cultural, destaca el patrocini a entitats de rellevància, com ara el Gran Teatre del Liceu, la Reial Associació d'Amics del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia, la Fundació Thyssen-Bornermisza, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona  (Macba), el Cicle d'Òpera a Catalunya i el Museu Guggenheim de Bilbao.

 Informe d'auditoria i comptes anuals 2014 (3,35 Mb, 42 pàg.)

Contacte
Ens pot enviar qualsevol dubte, suggeriment, comentari o petició d'informació a l'adreça següent:

Fundació Banc Sabadell
Rambla de Catalunya, 115, 3a planta
08008 Barcelona

Telèfon: +34 938 826 960

Adreça electrònica: fundacioBS@bancsabadell.com