Vostè és a: Inici > Societat > Premis > Premiats Economia
Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica


  

 

  


 

Premiats

2016
Nagore Iriberri
Nagore Iriberri és llicenciada en Economia per la Universitat del País Basc i doctora en Economia per la Universitat de Califòrnia, Sant Diego. Ha estat professora en la Universitat Pompeu Fabra i en l’actualitat és professora de la Universitat del País Basc. La seva línia d’investigació se centra en el camp de l’economia experimental i la teoria de jocs aplicada a l’estudi del comportament social. Un tema destacat en els seus treballs és entendre com raonen els individus en situacions estratègiques quan no han tingut l’oportunitat d’aprendre sobre la base d’experiències prèvies.

2015
Victor Martínez de Albéniz
Doctorat en l’Operations Research Center del Massachusetts Institute of Technology (MIT) després de cursar una enginyeria a l’Escola Politècnica de París i un màster en Estadística i Economia a l’Escola Nacional d’Estadística i Administració Econòmica (ENSAE) de París. Actualment, és professor agregat a IESE, on ha desenvolupat la seva tasca acadèmica des de l’any 2004. La seva línia d’investigació se centra en el camp de la gestió d’operacions i, en particular, en el disseny i l’optimització de les cadenes globals de subministrament davant la volatilitat de la demanda.

2014
Natalia Fabra
Llicenciada en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid i doctora en Economia per l’Institut Universitari Europeu de Florència. És professora a la Universitat Carlos III de Madrid i investigadora associada al Centre for Economic Policy Research. La seva línia d’investigació se centra en la economia industrial i, especialment, en l’anàlisi de la regulació i competència dels mercats energètics. Fabra és un referent internacional en l’àmbit elèctric i destaquen les seves investigacions sobre el disseny de subhastes per generar i distribuir energia elèctrica.

2013
Gerard Padró i Miquel
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i doctor en Economia pel Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ha estat professor de la Universitat de Stanford i actualment és catedràtic de la London School of Economics. El jurat va destacar la seva trajectòria d’investigació en el camp de l’economia política, en el qual ha fet importants contribucions teòriques i empíriques a l’economia del desenvolupament.

2012
Emilio J. Castilla
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona i doctor en Sociologia per la Universitat de Stanford. És professor de Management al Massachusetts Institute of Technology des del 2005. El jurat va destacar la seva trajectòria d’investigació en el camp de la sociologia econòmica i els seus estudis sobre l’organització d’empreses incorporant l’anàlisi de les xarxes socials, les carreres professionals i la discriminació en l’avaluació del mèrit en les organitzacions.

2011
Marta Reynal Querol
Doctora en Economia per la London School of Economics (LSE), màster per la Universitat Pompeu Fabra i ha estat economista del Banc Mundial. És investigadora d’ICREA des de l’octubre de 2009 i professora a la Universitat Pompeu Fabra. La seva investigació analitza la importància de les característiques personals i psicològiques dels líders en els resultats de les empreses i els països, que permeten explicar de manera més completa els resultats macroeconòmics i empresarials així com la probabilitat d’observar conflictes.

2010
Jesús Fernández Villaverde
Llicenciat en Economia i Dret per ICADE i doctor en Economia per la Universitat de Minnesota. És investigador del National Bureau of Economic Research (NBER) i del Centre for Economic Policy Research (CEPR). És director de la Càtedra FEDEA-Caja Madrid i, des del 2007, professor d’Economia de la Universitat de Pennsylvania. La seva línia d’investigació inclou importants aportacions a l’anàlisi macroeconòmica en l’àmbit dels models de creixement, el mercat de treball i la política fiscal, entre d’altres. 

2009
Pol Antràs Puchal
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i doctor pel Massachusetts Institute of Technology (MIT). És investigador del National Bureau of Economic Research (NBER) i del Centre for Economic Policy Research (CEPR), i ha estat professor visitant al MIT i a Princeton. Des del 2007 és catedràtic d’Economia de la Universitat de Harvard. Les seves investigacions s’han centrat en l’anàlisi dels factors que determinen que les empreses externalitzin i deslocalitzin la seva producció i creïn les seves pròpies filials en lloc de subcontractar amb subministradors locals.

2008
Diego Puga
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Madrid i doctor per la London School of Economics (LSE). Ha estat professor de les universitats de Toronto i London School of Economics, investigador del Centre d’Investigació en Economia Internacional a la Universitat Pompeu Fabra (CREI) i investigador de l’Institut Madrileny de d’Estudis Avançats (IMDEA). És professor del Centre d’Estudis Monetaris i Financers (CEMFI) i codirector del Programa de Comerç Internacional i Economia Regional del Centre for Economic Policy Research (CEPR). Incorpora, per primera vegada, els efectes d’equilibri general i estableix les vies per les quals la concentració industrial es tradueix en diferències salarials entre regions.

2007
Luis Garicano
Llicenciat en Econòmiques i Dret per la Universitat de Valladolid, màster en Estudis Econòmics pel Col·legi d’Europa a Bruges i doctor per la Universitat de Chicago. Actualment, és catedràtic d’Economia i Estratègia a la London School of Economics i director de la Càtedra McKinsey de la Fundació d’Economia Aplicada (FEDEA). Les seves aproximacions teòriques i empíriques sobre l’adquisició i transmissió del coneixement dins de les empreses, així com la seva aportació al disseny de models sobre la deslocalització en l’economia del coneixement, li van valer el reconeixement del jurat.

2006
Javier Suárez
Llicenciat en Econòmiques per la Universitat Complutense i doctor per la Universitat Carlos III de Madrid. Ha estat professor a la London School of Economics i actualment ho és al Centre d’Estudis Monetaris i Financers (CEMFI). El jurat va reconèixer la seva trajectòria d’investigació en el camp del coneixement econòmic, fonamentalment en els àmbits de l’economia bancària i de les finances empresarials, i el mèrit d’un economista de prestigi que ha desenvolupat la seva carrera docent i investigadora en institucions acadèmiques espanyoles.

2005
Mauro F. Guillén
Doctor en Econòmiques i Empresarials per la Universitat d’Oviedo i doctor en Sociologia per la Universitat de Yale. Actualment, és director del Joseph H. Lauder Institute, un programa d’investigació i docència que combina l’administració d’empreses i les relacions internacionals. Ocupa la Càtedra Zandman de Direcció Internacional a la Wharton School i és també catedràtic de Sociologia per la Universitat de Pennsylvania. Membre de l’Institut d’Estudis Avançats a Princeton, del Consell Assessor del Departament de Sociologia i de l’Escola de Finances Aplicades. El guardó li va ser concedit per la seva trajectòria d’investigació en el camp de la sociologia econòmica i l’administració d’empreses.

2004
Roberto Serrano
Llicenciat en Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid i doctor per la Universitat de Harvard. És professor d’Economia a la Brown University (Providence) i ha estat professor visitant de la Universitat Pompeu Fabra, professor d’Economia a la Universitat Complutense de Madrid, investigador associat de l’Institut Madrileny d’Estudis Avançats (IMDEA) i investigador visitant al CEMFI. El jurat va valorar la seva investigació en el camp del coneixement econòmic. Serrano és un líder mundial en el seu camp d’especialització, la teoria de jocs, en el qual els seus treballs l’han consolidat com un dels principals investigadors.

2003
Jose Manuel Campa Fernández
Llicenciat en Econòmiques i Dret per la Universitat d’Oviedo i doctor en Economia per Harvard. Ha estat professor de la Stern School of Business de la Universitat de Nova York i titular de la Càtedra Grupo Santander de Direcció d’Institucions Financeres i Govern Corporatiu d’IESE. Ha treballat en el Fons Monetari Internacional (FMI), la Federal Reserve Bank of New York i el Banc Internacional de Pagaments, i ha estat secretari d’Estat d’Economia. En l’actualitat és catedràtic de Direcció d’Institucions Financeres i Govern Corporatiu a IESE (Universitat de Navarra). El jurat va acordar concedir-li el premi per la seva brillant trajectòria d’investigació en el camp del coneixement econòmic, així com per la seva contribució a l’anàlisi i la formulació d’alternatives que promouen el benestar social.

2002
Xavier Sala i Martin
Llicenciat en Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en Filosofia per la Universitat de Harvard. Ha estat professor visitant a les universitats de Harvard i Pompeu Fabra, i professor associat a la Universitat de Yale. Actualment, és professor d’Economia a la Universitat de Colúmbia. El jurat va destacar el seu excel·lent currículum d’investigació en el camp de l’economia del creixement econòmic i va subratllar les seves contribucions al Banc Mundial i al Fons Monetari Internacional. L’àmbit d’investigació de Sala i Martín se centra en les finances públiques, la seguretat social i l’economia monetària i internacional.