Altra informació rellevant 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

 • Inici
 • Accionistes i inversors
 • Altra informació rellevant

Altra informació rellevant

Any 2021

 • 30/07/2021   Sobre negoci i situació financera. Banc Sabadell comunica els resultats de l'exercici de stress test dut a terme per l'Autoritat Bancària Europea, en col·laboració amb el Banc d'Espanya, el Banc Central Europeu i la Junta Europea de Risc Sistèmic. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 28/07/2021   Sobre Govern corporatiu. Banc Sabadell informa sobre canvis en la composició del Consell d’Administració i de les Comissions del Consell. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 27/07/2021   Altra informació rellevant. Banc Sabadell comunica que té prevista la celebració d'una reunió amb analistes i inversors el 29 de juliol de 2021, i una roda de premsa el mateix dia, a fi d'informar sobre els resultats del segon trimestre del 2021. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 15/07/2021   Sobre operacions corporatives. Banc Sabadell comunica la subscripció d'un acord en el qual Mora Banc Grup, S.A., s'obliga a adquirir la participació de Banc Sabadell a BancSabadell d'Andorra, S.A. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 24/06/2021   Sobre qualificacions creditícies. Banc Sabadell informa que SP Global Ratings ha comunicat la revisió de ràtings de Banc Sabadell. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 04/06/2021   Sobre Operacions corporatives. Banc Sabadell comunica que ha transmès el seu negoci de dipositària institucional a BNP Paribas Securities Services S.C.A., Sucursal a Espanya. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 26/05/2021   Altra informació rellevant. Banc Sabadell comunica que té prevista la celebració d’una reunió amb analistes i inversors institucionals el 28 de maig de 2021 per tal de presentar el seu Pla estratègic 2021-23. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 29/04/2021   Sobre operacions corporatives. Banc Sabadell comunica la subscripció d’una aliança estratègica a llarg termini amb el grup ALD Automotive que inclou la venda de Bansabadell Rentin. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 28/04/2021   Altra informació rellevant. Banc Sabadell comunica que té prevista la celebració d'una reunió amb analistes i inversors el 30 d'abril de 2021, i una roda de premsa el mateix dia, a fi d'informar sobre els resultats del primer trimestre del 2021. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 26/03/2021   Sobre Govern corporatiu. Banc Sabadell comunica la constitució i composició de Comissions del Consell. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 26/03/2021   Sobre Govern corporatiu. Banc Sabadell comunica qualificació de Consellers i ratificació de Conseller delegat. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 26/03/2021   Convocatòria de Junta o Assemblea. Banc Sabadell remet els acords aprovats en la Junta General Ordinària d’Accionistes celebrada en el dia d’avui. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 18/03/2021   Sobre Govern corporatiu. Banc Sabadell informa sobre nomenament de Conseller Delegat. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 26/02/2021   Sobre qualificacions creditícies. Banc Sabadell comunica que SP Global Ratings manté el ràting a llarg termini de Banc Sabadell amb perspectiva negativa i la valoració a curt termini. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 19/02/2021   Convocatòria de Junta o Assemblea. Banc Sabadell comunica que ha acordat convocar Junta General Ordinària d'Accionistes per a les 12:00h del dia 26 de març de 2021 (en segona convocatòria) i remet Convocatòria i Propostes d'Acords. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 16/02/2021   Informe anual de remuneracions dels consellers. La Societat remet l'Informe Anual sobre remuneracions dels consellers de l'exercici 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 16/02/2021   Informe anual de govern corporatiu. La societat remet l'Informe Anual de Govern Corporatiu de l'exercici 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 01/02/2021   Sobre Govern corporatiu. Banc Sabadell informa sobre nomenament de Director General de la Direcció Financera. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 01/02/2021   Sobre Govern corporatiu. Banc Sabadell informa sobre nomenament a la Comissió Delegada. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 28/01/2021   Altra informació rellevant. Banc Sabadell comunica que té prevista la celebració d'una reunió amb analistes i inversors l'1 de febrer de 2021, i una roda de premsa el mateix dia, a fi d'informar sobre els resultats del quart trimestre del 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

Any 2020

 • 17/12/2020   Sobre Govern corporatiu. Banc Sabadell informa sobre nomenament de Conseller Delegat. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 28/10/2020   Altra informació rellevant. Banc Sabadell comunica que té previst celebrar una reunió amb analistes i inversors el 30 d'octubre de 2020, i una roda de premsa el mateix día, per tal d'informar sobre els resultats del tercer trimestre de 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 20/10/2020   Sobre instruments financers. Banc Sabadell comunica l'amortització anticipada total de l'emissió de bons Sabadell 4/2019 de Banc de Sabadell, S.A. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 24/09/2020   Sobre Govern corporatiu. Banc Sabadell informa sobre canvis en la composició del Consell d'Administració i en la Comissió d'Auditoria i Control. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 21/09/2020   Sobre operacions corporatives. Banc Sabadell informa que ha transmès el 100% del capital social de SDIN Residencial, S.L. i un conjunt d'actius immobiliaris. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 17/09/2020   Sobre instruments financers. Banc Sabadell comunica que Fitch Ratings ha comunicat la revisió de ratings de Banc Sabadell per reflectir els efectes econòmics derivats de la crisi del coronavirus en el perfil de crèdit. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 29/07/2020   Altra informació rellevant. Banc Sabadell comunica que té prevista la celebració d'una reunió amb analistes i inversors el 31 de juliol de 2020, i una roda de premsa el mateix dia, per tal d'informar sobre els resultats del segon trimestre de 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 30/06/2020   Sobre operacions corporatives. Banc Sabadell comunica que ha transmès el 100% del capital social de Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, Societat Unipersonal a Amundi Asset Management. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 29/04/2020   Sobre instruments financers. Banc Sabadell comunica que SP Global Ratings manté el ràting a llarg termini de Banc Sabadell amb canvi de perspectiva a negativa i manté el ràting a curt termini. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 28/04/2020    Altra informació rellevant. Banc Sabadell comunica que té prevista la celebració d'una reunió amb analistes i inversors el 30 d'abril de 2020 i una roda de premsa el mateix dia, per tal d'informar sobre els resultats del primer trimestre del 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 15/04/2020   Sobre instruments financers. Banc Sabadell comunica que DBRS Ratings GmbH manté el ràting a llarg termini de Banc Sabadell amb canvi de perspectiva a negativa i manté el ràting a curt termini. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 27/03/2020   Sobre instruments financers. Banc Sabadell anuncia que Fitch Ratings ha comunicat canvis en els ràtings de Banc Sabadell com a conseqüència de l'actualització de la seva metodologia. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 26/03/2020   Sobre Govern Corporatiu. Banc Sabadell informa sobre la modificació en la composició de las comissions del consell. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 26/03/2020   Convocatòria de junta o assemblea. Banc Sabadell remet acords aprovats a la Junta General Ordinària d'Accionistes celebrada el dia d'avui. (Versió en castellà)
  Descarregar PDFF
 • 20/03/2020   Convocatòria de junta o assemblea. Banc Sabadell envia informació relativa al canvi de lloc de celebració de la Junta General Ordinària d'Accionistes prevista per les 18:00h del dia 26 de març de 2020 (en segona convocatòria) i remet anunci complementari. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 12/03/2020   Convocatòria de junta o assemblea. Banc Sabadell envia informació relativa a la Junta General Ordinària d'Accionistes prevista per a les 18.00 h del dia 26 de març de 2020 (en segona convocatoria). (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 21/02/2020   Convocatòria de junta o assemblea. Banc Sabadell comunica que ha acordat convocar Junta General Ordinària d'Accionistes a les 18.00 h del dia 26 de març de 2020 (en segona convocatòria) i remet la convocatòria i les propostes d'acords. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 21/02/2020   Sobre govern corporatiu. Banc Sabadell informa sobre canvis en la composició del Consell d'Administració. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF
 • 14/02/2020   Informe anual de remuneracions dels consellers. La societat remet l'Informe Anual sobre remuneracions dels consellers de l'exercici 2019. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF