Sostenibilitat 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inici
  • Sostenibilitat
  • Sostenibilitat

Sostenibilitat

"A Banc Sabadell hem pres la ferma decisió d’acompanyar els nostres clients en el procés de transició cap a una economia més sostenible."


Jaume Guardiola
Conseller delegat

Entorn


El món es troba immers en un procés de transformació que està canviant la manera de veure i de fer les coses.Als canvis relacionats amb la digitalització i els processos d’implementació de les noves tecnologies, ara s’hi sumen els que tenen a veure amb les repercussions motivades pel canvi climàtic, i totes dues magnituds comportaran una transformació de l’economia a escala global.


D’ençà de l’Acord de París el 2015 i el llançament per part de les Nacions Unides dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, també les empreses han començat a orientar les seves estratègies cap a aquest nou paradigma econòmic.


En aquests últims anys, els governs i les institucions, tant a escala local com a escala global, han situat l’agenda climàtica i de sostenibilitat entre les principals preocupacions de la societat.

Visió

El ferm compromís amb la sostenibilitat


La sostenibilitat ha passat a formar part del propòsit de Banc Sabadell i de la seva estratègia de negoci. En el procés de transformació dut a terme aquests últims anys, basat en la digitalització i les noves tecnologies de la informació, s’hi han incorporat els canvis que suposa la transició cap a una economia i un desenvolupament sostenibles.


El compromís de Banc Sabadell amb la societat es remunta a 1881, des de la mateixa fundació de l’entitat, i constitueix una part essencial del seu ADN. El banc sempre ha dut a terme la seva activitat de manera ètica i responsable, de forma que es garanteixi un impacte positiu en les persones i el medi ambient. I ara, prenent com a base l’Acord de París de 2015 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, Banc Sabadell fa un pas més en aquest compromís per orientar la seva activitat, la seva organització i els seus processos amb el propòsit de contribuir de manera ferma a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

Algunes fites d’aquest segle XXI

Banc Sabadell disposa d’una llarga trajectòria en la implementació d’iniciatives que garanteixen el seu compromís inviolable amb els seus grups d’interès i la societat en general.

Algunes fites d’aquest segle XXI

2019: punt d’inflexió

La Llei 11/2018 requereix la inclusió d’una declaració en l’Informe de Gestió i es presenta per a la seva aprovació en la Junta General d’Accionistes, com a punt separat en l’ordre del dia.* L’Estat d’Informació No Financera inclou totes les qüestions relatives a la sostenibilitat

Concentra l’activitat de l’anterior Direcció de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i coordina de manera transversal les matèries relacionades amb els criteris ESG (Environmental, Social and Governance) en l’organització.


El Consell d’Administració de Banc Sabadell ha situat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a eix central de la seva estratègia per als pròxims anys i hi ha incorporat els ODS que són materials i prioritaris per al banc en el desenvolupament de la seva activitat.


Com a signatari fundador, Banc Sabadell s’ha compromès a tenir alineat estratègicament el seu negoci amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i amb l’Acord de París, i s’uneix a una coalició de 130 bancs d’arreu del món que han entomat la responsabilitat de treballar per un futur sostenible.


En el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP25) celebrada a Madrid, Banc Sabadell s’ha sumat al
"Compromís Col·lectiu d’Acció Climàtica" de l’AEB, la CECA i l’ICO, amb l’objectiu de reduir l’empremta de carboni en els balanços.

Elaborat per un grup de treball integrat per representants de vint direccions del banc, incorpora la sostenibilitat de manera transversal al model de negoci, la gestió i l’anàlisi dels riscos i la relació amb tots els grups d’interès, de tal manera que es faci material la contribució de Banc Sabadell al desenvolupament sostenible.


Objectius de desenvolupament sostenible ODS

El Consell d’Administració va aprovar el juny de 2019 els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i els va situar com a eix central de la seva estratègia per als pròxims anys, de manera que són materials i prioritaris per al banc en el desenvolupament de la seva activitat.

 

El nou Pla de Finances Sostenibles, en vigor des de 2020, estableix les fites i les actuacions associades als ODS en relació amb les línies d’actuació següents, i estableix les noves bases organitzatives i els nous models d’anàlisi i gestió: