Visió 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inici
  • Sostenibilitat
  • Visió

Visió

"A Banc Sabadell hem pres la ferma decisió d'acompanyar els nostres clients en la seva transició cap a l'economia sostenible."

 


El ferm compromís amb la sostenibilitat


La sostenibilitat ha passat a formar part del propòsit de Banc Sabadell i de la seva estratègia de negoci. Al procés de transformació dut a terme en els últims anys, basat en la digitalització i les noves tecnologies de la informació, s'hi han incorporat els canvis que suposa la transició cap a una economia i un desenvolupament sostenibles.


El compromís de Banc Sabadell amb la societat es remunta a 1881, des de la mateixa fundació de l'entitat, i forma part essencial del seu ADN. Banc Sabadell sempre ha dut a terme la seva activitat de manera ètica i responsable de forma que es garanteixi un impacte positiu en les persones i el medi ambient.


I ara, prenent com a base l'Acord de París de 2015 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, Banc Sabadell fa un pas més en aquest compromís, orientant la seva activitat, la seva organització i els seus processos amb el Propòsit de contribuir de manera ferma a la sostenibilitat i la lluita contra el Canvi Climàtic.

Estratègia ESG

La Sostenibilitat en el centre de l'estratègia corporativa de Banc Sabadell


Banc Sabadell compta amb una llarga trajectòria en la implementació d'iniciatives que garanteixen el seu compromís indestructible amb els seus grups d’interès i la societat en general.

Estratègia ESG

Pla de Finances Sostenibles


El Pla de Finances Sostenibles incorpora la sostenibilitat al model de negoci, la gestió de riscos i les relacions amb els grups d’interès.


Aprovat pel Consell d'Administració, el Pla de Finances Sostenibles situa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el nucli de l'estratègia corporativa, establint les directrius que són materials, així com els programes i les actuacions en matèria de Sostenibilitat, orientats a la consecució de quatre objectius principals.

Estratègia ESG

Integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en l'estratègia


Concorde a la seva visió, Banc Sabadell continua orientant la seva activitat, organització i processos, amb el propòsit de contribuir de manera ferma a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. Per a això, alinea la seva estratègia de sostenibilitat i model de negoci, a marcs de referència, com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)1, que periòdicament revisita per a una major ajust i acceleració en la consecució de l'Acord de París i l'Agenda 2030.


Si bé en el propòsit del Banc es considera rellevant poder influir de manera directa o indirecta en la contribució de tots els ODS, per la naturalesa del seu negoci i la seva capacitat d'impacte, el banc valora com a prioritari enfocar majors actuar en els següents ODS:(1) En 2019 Banc Sabadell va adoptar el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i va establir aquells que eren rellevants i prioritaris per a l'entitat, integrant-los al seu torn, en estratègia de sostenibilitat.

Marc de Bons vinculats a Objectius de Desenvolupament Sostenible


El juliol de 2020 Banc Sabadell va llançar el seu marc d'emissió de bons vinculats als ODS. S'hi identifiquen les finalitats sostenibles que Banc Sabadell impulsa en l'actualitat, així com aquelles que té com a objectiu fomentar en el futur.


En línia amb les directrius voluntàries dels Green Bond Principles (GBP), els Social Bond Principles (SBP) i els Sustainability Bond Guidelines (SBG) de la ICMA, aquest marc defineix els àmbits prioritaris d'actuació i identifica els criteris sobre els quals Banc Sabadell impulsarà la seva emissió de bons verds, socials i sostenibles.


  • Bons verds estan orientats a projectes amb benefici mediambiental, com la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, la prevenció de la contaminació i l'adaptació al canvi climàtic. Les categories en aquest àmbit prioritzen les energies renovables, el control i la prevenció de la contaminació, la gestió sostenible de l'aigua, el transport net, l'eficiència energètica i els edificis verds.

  • Bons socials eestan focalitzats en la generació de beneficis que impulsin l'accés a serveis essencials, la inclusió social i la generació i el manteniment de l'ocupació.

  • Bons sostenibles finançaran la combinació d'activitats verdes i socials.


Governança

El Banc ha adaptat el seu model de govern i l'estructura organitzativa per posar focus en la sostenibilitat.

El març de 2021, la Junta General d'Accionistes va aprovar la creació de la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat, una nova Comissió Delegada del Consell d'Administració amb l'objectiu de:


  • Monitorar l'execució de l'estratègia en matèria de sostenibilitat.

  • Informar el Consell periòdicament de les actualitzacions de l'estratègia en matèria de sostenibilitat.

  • Revisar les polítiques de sostenibilitat i de medi ambient.