En l’esforç per complir la seva missió d’acord amb els valors i els criteris esmentats, la Fundació Banc Sabadell té tres àmbits d’actuació que li permeten complir els seus objectius i projectar la seva estratègia a mitjà termini.

Cultura

L’actuació de la fundació en aquest àmbit té com a objectiu el foment i la difusió de les arts i el coneixement científic i tècnic, social i humanístic. Entenem la cultura com el conjunt de les relacions entre les persones i pensem que és un factor clau del desenvolupament i el progrés de les societats contemporànies. Les col·laboracions de la fundació en cultura pretenen posar a disposició del públic el millor de les produccions pel que fa a les arts escèniques i visuals, fomentar l’educació i facilitar l’accés de les persones al coneixement. Són activitats culturals de tot tipus, seminaris, organitzacions d’exposicions, etc., en les diferents localitzacions de la nostra influència territorial. També mitjançant operacions per a la conservació del patrimoni, fonament essencial del nostre futur com a persones.

Dins d’aquest àmbit distingim entre innovació, el foment de les arts i el pensament contemporanis, i el que es pot dir tradició, el patrocini de la cultura clàssica i la conservació del llegat cultural i el suport a la cultura popular. En aquest sentit, la fundació té l’encàrrec de mantenir actiu l’Arxiu Històric de Banc Sabadell, actualment en fase de creixement i consolidació.

Talent

A més de difondre les arts i el coneixement, la Fundació Banc Sabadell també vol descobrir, reconèixer i acompanyar les persones amb talent. Així, dóna suport a la innovació i l’excel·lència en la ciència, les arts i l’empresa, en totes les seves etapes.

Amb la nostra activitat estem creant una xarxa de persones que treballen en tots aquests àmbits i que garanteixen la millora general de la societat gràcies al seu talent.

Social

La Fundació Banc Sabadell entén la solidaritat com una manera d’ajudar en la sostenibilitat i l’equilibri de la societat. Les actuacions en aquest àmbit s’han dut a terme col·laborant amb institucions que treballen en l’atenció de les persones i de la societat en general.

La fundació està atenta a les noves necessitats sorgides d’un període econòmic extraordinari que exigeix nous esforços, no tan sols a entitats fundacionals, sinó també a les mateixes entitats financeres.

En aquest context, analitza i aborda totes les necessitats que es plantegen al banc en responsabilitat social corporativa.