Els projectes amb els quals col·laborem representen els valors esmentats i són seleccionats a partir d’uns criteris públics i explícits.

Els criteris responen, entre altres, als principis següents: