La Fundació Banc Sabadell, nascuda el 1994,
es planteja des d’aquest any 2013 abordar el repte d’aglutinar les actuacions de les dues fundacions que han concorregut en el grup Banc Sabadell, la Fundació Banco Herrero i la mateixa Fundació Banc Sabadell.

Amb això es vol respondre a la nova realitat del grup que ha crescut en tot el territori espanyol.