La Fundació Banc Sabadell té com a objectiu donar resposta a la voluntat del grup Banc Sabadell de fomentar i difondre la cultura i el talent en les societats i els territoris on desenvolupa les seves activitats empresarials.

D’acord amb el principi de bon servei, les accions de la Fundació Banc Sabadell es coordinen amb l’estratègia de negoci i es fonamenten en els valors i la identitat de Banc Sabadell.

Són actes que transmeten la nostra cultura i permeten compartir la nostra visió amb la societat, en una relació diferent que té en compte al mateix temps les dimensions comercial i humana.