D’aquesta voluntat de servei sorgeixen els valors pels quals es regeix la Fundació Banc Sabadell, que són també els que requerim a les entitats amb què col·laborem.

Excel·lència

La Fundació Banc Sabadell promou l’excel·lència en les activitats que desenvolupa i dóna suport. Aquesta excel·lència prové de la suma de talent i esforç.

Innovació

Fomentem la innovació com a valor imprescindible en qualsevol projecte d’interès. Entenem per innovació la capacitat de llegir el present per avançar-se al futur. La voluntat d’innovació és una actitud exigible tant en el món de les tècniques i les ciències com en el de les arts i l’empresa.

Proximitat

Estem compromesos amb les necessitats de les persones i amb el territori. En un context de reptes globals, la Fundació Banc Sabadell fomenta la proximitat com a manera adequada de respondre els nostres requeriments i els de Banc Sabadell. Ens comprometem amb el territori i amb les seves persones. La implantació creixent de Banc Sabadell al territori espanyol ens permet tractar els projectes de prop, entenent l’especificitat de cada societat i tenint en compte sobretot les zones de més implantació i interès estratègic del banc.

Ètica

La Fundació Banc Sabadell treballa amb rigor en l’administració dels recursos i així ho exigeix a les entitats amb què col·labora.