Banc Sabadell, Informe Anual 2019, 138è Exercici Banc Sabadell, Informe Anual 2019, 138è Exercici

Mapa de ruta de la informació publicada

Sistema de govern corporatiu

Dades generals

Junta General

Govern de la societat

Documents legals

Marc de Govern Intern

Política de remuneracions

Informes de les comissions

Informe anual de govern corporatiu

Sostenibilitat

L’acció, política i canals de comunicació

Entorn econòmic i regulador

Informació financera

Pla de negoci

Evolució del balanç i resultats

Comptes anuals

Negocis

Dades generals

Descripció, dades i fites de l’exercici

Dades financeres - negocis principals

Riscos i solvència

Contacte

Comunicació Externa

+34 937 485 019
BSpress@bancsabadell.com

Servei d’Atenció al Client

Centre Banc Sabadell
Sena, 12
08174 Sant Cugat del Vallès
+34 963 085 000
sac@bancsabadell.com

Relació amb Accionistes i Inversors

Accionistes institucionals

The Leadenhall Building
Level 37
122 Leadenhall Street
London EC3V 4AB
+44 (0) 2071 553 888
InvestorRelations@bancsabadell.com

Accionistes detallistes

Centre Banc Sabadell
Sena, 12
08174 Sant Cugat del Vallès
+34 937 288 882
accionista@bancsabadell.com

Direccions territorials

Direcció Territorial Catalunya

Av. Diagonal, 407 bis
08008 Barcelona
+34 934 033 268

Direcció Territorial Centre

Velázquez, 50
28001 Madrid
+34 913 217 159

Direcció Territorial Est

Pintor Sorolla, 6
46002 València
+34 965 906 979

Direcció Territorial Nord-oest

Fruela, 11
33007 Oviedo
+34 985 968 020

Direcció Territorial Nord

Ercilla, 24
48011 Bilbao
+34 943 418 159

Direcció Territorial Sud

Martínez, 11
29005 Màlaga
+34 952 122 350

Domicili social de Banc Sabadell

Av. Óscar Esplà, 37
03007 Alacant

Centres corporatius

Torre Banc Sabadell
Av. Diagonal, 407 bis
08008 Barcelona

CBS Sant Cugat
Sena, 12
08174 Sant Cugat del Vallès

CBS Madrid
Isabel Colbrand, 22
Las Tablas
28050 Madrid

CBS Agua Amarga
Av. de Elche, 178
03008 Alacant

Informació general

+34 902 323 555
info@bancsabadell.com
www.grupobancosabadell.com