Junta General d'Accionistes 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

 • Inici
 • Accionistes i inversors
 • Junta General d'Accionistes

Junta General d'Accionistes

Reglament de la Junta General


El Reglament de la Junta General té l'objectiu de determinar, en el marc dels Estatuts Socials, els principis d'actuació de la Junta General d'Accionistes de Banc de Sabadell, S.A. i les regles bàsiques del seu desenvolupament, amb la finalitat de garantir els drets dels accionistes la transparència informativa. Pot descarregar el document.Informació a l'accionista

Els Estatuts Socials reconeixen als accionistes de Banco de Sabadell, S.A. la totalitat dels drets d’informació que preveuen els articles 197 i 520 de la Llei de societats de capital. A continuació es reprodueixen els articles que s’han indicat abans, en què queden concretats els drets d’informació.


Representació a la Junta General

 

En aquest document es pot conèixer com els o les accionistes poden exercir el dret a ser representats en les juntes generals.
Es pot descarregar el document per accedir a la informació.

Delegació i vot a distància previ a la Junta General

Delega la teva representació o vota anticipadament els punts de l'Ordre del dia fins a les 18:00 hores 09/04/2024.

Data de participació vençuda

Registre previ per a l’assistència telemàtica a la Junta General

Registra’t per assistir telemàticament a la Junta General. El termini finalitza a les 17:30 hores 08/04/2024.

Data de participació vençuda

Assistència telemàtica a la Junta General

El dia de l'acte, assisteix telemàticament a la Junta General. Per poder assistir-hi, cal registrar-se a l'apartat anterior "Registre previ per a l’assistència telemàtica a la Junta General".

Data de participació vençuda

Fòrum Electrònic d'Accionistes

Accedeix a aquest espai habilitat per facilitar la comunicació entre els accionistes i les associacions voluntàries d'accionistes fins a les 11.00 hores 10/04/2024.

Data de participació vençuda

 
 

Juntes anteriors

Pot accedir, des d'aquest apartat, a les informacions sobre les últimes Juntes Generals d'Accionistes.

Junta General Ordinària 10 d'abril de 2024

 • Convocatòria i ordre del dia. Descarregar PDF
 • Propostes d’acord que se sotmeten a l’aprovació dels accionistes. Descarregar PDF
 • Nombre total d’accions i drets de vot. Descarregar PDF
 • Documentació a disposició dels accionistes. Accedir
 • Resultats de les votacions. Descarregar PDF
 • Informació a l'accionista:
         - Dret d'informació Accedir
         - Representació a la junta Accedir
 • Delegació i vot a distància previ a la junta general.
  Delega la teva representació o vota anticipadament els punts de l'ordre del dia fins a les 18:00 h 09/04/2024.

  Data de participació vençuda

 • Registre previ per a l'assistència telemàtica a la Junta General.
  Registra't per assistir telemàticament per assistir a la Junta General. El termini finalitza a les 17:30 h 08/04/2024.

  Data de participació vençuda

 • Assistència telemàtica a la Junta General.
  El dia de l'acte, assisteix telemàticament a la Junta General. Per poder assistir-hi,cal registrar-se a l'apartat anterior "Registre previ per a l'assistència telemàtica a la Junta General".

  Data de participació vençuda

 • Fòrum electrònic d'accionistes.
  Accedeix a aquest espai habilitat per facilitar la comunicació entre els accionistes i les associacions voluntàries d'accionistes fins a les 11:00 hores 10/04/2024.

  Data de participació vençuda

 • Formulari-targeta d'assistència, delegació de vot i vot a distància previ. Descarregar PDF
 • Discursos pronunciats a la Junta General:
         - Josep Oliu i Creus: Versió PDF / Versió en vídeo (Versió en castellà)
         - César González-Bueno: Versió PDF / Versió en vídeo (Versió en castellà)
 • La informació relativa al lloc de celebració de la Junta General de Accionistas i com arribar-hi.Descarregar PDF

Junta General Ordinària 23 de març de 2023

 • Convocatòria i ordre del dia. Descarregar PDF
 • Propostes d’acord que se sotmeten a l’aprovació dels accionistes. Descarregar PDF
 • Nombre total d’accions i drets de vot. Descarregar PDF
 • Documentació a disposició dels accionistes. Accedir
 • Resultats de les votacions. Descarregar PDF
 • Informació a l'accionista:
         - Dret d'informació Accedir
         - Representació a la junta Accedir
 • Delegació i vot a distància previ a la junta general.
  Delega la teva representació o vota anticipadament els punts de l'ordre del dia fins a les 18:00 h 22/03/2023.

  Data de participació vençuda

 • Registre previ per a l'assistència telemàtica a la Junta General.
  Registra't per assistir telemàticament per assistir a la Junta General. El termini finalitza a les 17:30 h 21/03/2023.

  Data de participació vençuda

 • Assistència telemàtica a la Junta General.
  El dia de l'acte, assisteix telemàticament a la Junta General. Per poder assistir-hi,cal registrar-se a l'apartat anterior "Registre previ per a l'assistència telemàtica a la Junta General".

  Data de participació vençuda

 • Fòrum electrònic d'accionistes.
  Accedeix a aquest espai habilitat per facilitar la comunicació entre els accionistes i les associacions voluntàries d'accionistes fins a les 11.00 h 23/03/2023.

  Data de participació vençuda

 • Formulari-targeta d'assistència, delegació de vot i vot a distància previ. Descarregar PDF
 • Discursos pronunciats a la Junta General:
         - Josep Oliu i Creus: Versió PDF
         - César González-Bueno: Versió PDF
 • Junta Sostenible. Accedir

Junta General Ordinària 24 de març de 2022

 • Convocatòria i ordre del dia. Descarregar PDF
 • Propostes d’acord que se sotmeten a l’aprovació dels accionistes. Descarregar PDF
 • Nombre total d’accions i drets de vot. Descarregar PDF
 • Documentació a disposició dels accionistes. Accedir
 • Resultats de les votacions. Descarregar PDF
 • Informació a l'accionista:
         - Dret d'informació Accedir
         - Representació a la junta Accedir
         - Exercici del dret d’informació de l’accionista; articles 197.2 y 520.2 de la Llei de Societats de Capital Accedir
 • Delegació i vot a distància previ a la junta general.
  Delega la teva representació o vota anticipadament els punts de l'ordre del dia fins a les 23:59 h 23/03/2022.

  Data de participació vençuda

 • Registre previ per a l'assistència telemàtica a la Junta General.
  Registra't per assistir telemàticament per assistir a la Junta General. El termini finalitza a les 17:30 h 22/03/2022.

  Data de participació vençuda

 • Assistència telemàtica a la Junta General.
  El dia de l'acte, assisteix telemàticament a la Junta General. Per poder assistir-hi,cal registrar-se a l'apartat anterior "Registre previ per a l'assistència telemàtica a la Junta General".

  Data de participació vençuda

 • Fòrum electrònic d'accionistes.
  Accedeix a aquest espai habilitat per facilitar la comunicació entre els accionistes i les associacions voluntàries d'accionistes fins a les 18.00 h 24/03/2022.

  Data de participació vençuda

 • Formulari-targeta d'assistència, delegació de vot i vot a distància previ. Descarregar PDF
 • Discursos pronunciats a la Junta General:
         - Josep Oliu i Creus: Versió en PDF / Versió en vídeo
         - César González-Bueno: Versió en PDF / Versió en vídeo
 • Junta Sostenible. Accedir

Junta General Ordinària 26 de març de 2021

Junta General Ordinària 26 de març de 2020

Junta General Ordinària 28 de març de 2019

Junta General Ordinaria 19 d'abril de 2018

Junta General Ordinària 30 de març de 2017

Junta General Ordinària 31 de març de 2016

Junta General Ordinària 28 de maig de 2015

Junta General Ordinària 27 de març de 2014

Junta General Ordinària 26 de març de 2013

Junta General Ordinària 31 de maig de 2012

Junta General Extraordinària 23 de febrer de 2012

Junta General Ordinària 14 d'abril de 2011

Junta General Extraordinària 18 de setembre de 2010

Junta General Ordinària 25 de març de 2010

Junta General Ordinària 19 de març de 2009

Junta General Ordinària 27 de març de 2008

Junta General Ordinària 29 de març de 2007

Junta General Extraordinària 5 d'octubre de 2006

Junta General Ordinària 27 d'abril de 2006

Junta General Ordinària 21 d'abril de 2005

 • Convocatòria i ordre del dia (versió en castellà). Descarregar PDF
 • Propostes d'acord que es sotmeten a l'aprovació dels accionistes (versió en castellà). Descarregar PDF
 • Si vol accedir a l'acta de la junta general ordinària del 21 d'abril de 2005, faci clic en aquest enllaç

Junta General Ordinària 30 de juny de 2004

Junta General Extraordinària 29 de gener de 2004

 

Es va fer a Sabadell, al Pavelló Municipal d’Esports, situat al carrer Sol i Padrís, s/n, a les divuit hores del dia vint-i-nou de gener de dos mil quatre, la Junta General Extraordinària d’Accionistes del Banc, en segona convocatòria ja que en primera no es va poder fer perquè no hi havia quòrum suficient per constituir-la vàlidament. Aquesta Junta es va convocar amb tots els requisits legals amb una convocatòria que va ser anunciada al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (número 5) del 9 de gener de 2004 i als diaris La Vanguardia, El País i Diari de Sabadell, tots del dia 9 de gener de 2004, on es van publicar els anuncis de convocatòria de la Junta General.

Presidència i Secretaria
Van formar la Presidència de la Junta el President del Consell d’Administració Sr. Josep Oliu i Creus, el qual va actuar com a President de la Junta, en virtut del seu càrrec com a President del Consell d’acord amb el que es disposa a l’article 48 dels Estatuts i (atesa la remissió) segons l’article 11 del Reglament de la Junta General i per acord del Consell d’Administració del dia 22 de gener de 2004, juntament amb la resta de membres del mateix Consell, els noms dels quals es relacionen a continuació, i va actuar com a Secretari el Sr. Miquel Roca i Junyent, en virtut del seu càrrec com a Secretari del Consell d’Administració, segons l’article 48 dels estatuts socials.

 • President:
 • Vicepresident Primer:
 • Vicepresident Segon:
 • Vicepresident Segon:
 • Consellers:
 • D. José Oliu Creus
 • D. Buenaventura Garriga Brutau
 • D. Joan Llonch Andreu
 • D. Miguel Bósser Rovira
 • D. Juan Manuel Desvalls Maristany
 • D. Francesc Casas Selvas
 • D. Joaquín Folch-Rusiñol Corachán
 • D. Jorge Manuel Jardim Gonçalves
 • D. Héctor Luis Colonques Moreno
 • D. José Permanyer Cunillera
 • D. Juan Mª Nin Genova
 • D. José Manuel Lara Bosch
 • Secretari:
 • D. Miquel Roca i Junyent

Constitució de la Junta
El Sr. Secretari va informar que l’assistència entre presents i representats de 32.099 accionistes, cosa que volia dir un 57,22% del total dels accionistes i un 76,21% del capital, de manera que es va reunir el quòrum suficient per constituir la Junta General.

 

El Sr. President va declarar constituïda vàlidament la Junta General.

Prèviament al comentari de les propostes d’acord, el Sr. Secretari va informar els assistents del nombre definitiu d’accionistes presents i representats a la Junta. El recompte final va indicar l’assistència, entre presents i representants, de 32.595 accionistes, propietaris de 158.903.051 accions, cosa que va implicar un 77,89% del capital. D’aquests, els propietaris del 74,30 del capital social ho van fer delegant els seus vots en altres accionistes i el 3,59 restant del capital va ser present a la Junta. Per tant, hi va haver 755 accionistes presents i 31.840 accionistes representats.

A continuació, el Sr. Secretari va explicar als assistents el sistema de votació (lectura de la proposta d’acord, oferiment d’aclariments o complement d’informació, recollida de vots negatius, abstencions i entesa que aquells que no es van manifestar expressament donaven el seu assentiment i conformitat a la proposta), tenint en compte que el vot d’un accionista o el seu grup d’empreses està limitat, d’acord amb el que és previst als Estatuts Socials del Banc, al 10% dels vots corresponents a la totalitat del capital social. Així mateix, va informar que es respectava el sentit del vot anunciat pels accionistes que haguessin delegat la seva representació al Consell d’Administració o en qualsevol dels seus membres.

El Sr. Secretari va recordar als assistents que, acabada la votació de les diferents propostes d’acord, hi hauria un torn d’intervencions, precs i preguntes del qual podien fer ús per expressar altres qüestions que no tenien res a veure amb els aclariments o complements d’informació que hi pugui haver.

En la seva intervenció, el Sr. Roca va recordar als assistents que podien seguir el contingut de les propostes d’acord per mitjà de la documentació que els va ser facilitada i que l’havien pogut conèixer abans d’aquest acte a la pàgina web del grup d’empreses Banc Sabadell, que els inclouen literalment.

Acords
Es van sotmetre a votació les propostes següents:

Primera proposta d’acord

1. Augment de capital mitjançant aportacions dineràries: augmentar el capital social, mitjançant aportacions dineràries, en la quantia de 25.500.342 euros, per mitjà de l’emissió i la posada en circulació de 51.000.684 accions ordinàries, de 0,50 euros de valor nominal cadascuna, representades mitjançant anotacions en compte i que es regiran pel que es disposa en la normativa reguladora del Mercat de Valors. L’entitat encarregada del registre comptable serà la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (en endavant, IBERCLEAR). Les accions noves s’emeten amb una prima d’emissió per cada acció nova de 10,33 euros, cosa que representa un import total (nominal més prima d’emissió) de 552.337.407,72 euros. 

Aquest augment de capital està subjecte a l’obtenció de les autoritzacions oportunes/no-oposicions.

2. Destinataris: aquest augment de capital va destinat als accionistes de la Societat; en concret, als titulars d’accions de la Societat que figurin inscrits en els registres comptables d’IBERCLEAR amb anterioritat a l’inici del període d’exercici del dret de subscripció preferent. A aquest efecte, es registrarà a la CNMV el fullet d’emissió corresponent, de conformitat amb la normativa d’ofertes públiques de subscripció o venda de valors.

3. Drets de les accions noves: les accions noves conferiran als seus titulars, des del moment en què l’augment de capital es declari subscrit i desemborsat pel Consell d’Administració, els mateixos drets que les accions de la Societat actualment en circulació.

4. Exercici del dret de subscripció preferent: els destinataris de l’augment de capital tindran dret a subscriure una (1) acció nova per cada quatre (4) d’antigues, a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de l’oferta de subscripció d’aquesta emissió en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) i durant un període de 15 dies.

Els drets de subscripció preferent seran transmissibles en les mateixes condicions que les accions de la Societat.

5. Desemborsament: el desemborsament de les accions subscrites en virtut de l’exercici del dret de subscripció preferent s’haurà de realitzar en el moment de la subscripció. Els subscriptors de l’augment de capital hauran de desemborsar l’import íntegre del nominal i la prima d’emissió de les accions que subscriguin en la data indicada, a través de les entitats participants davant de les quals haguessin presentat les seves ordres de subscripció.

6. Subscripció incompleta: si finalitzat el període de subscripció preferent quedessin accions sense subscriure, el Consell d’Administració podrà, alternativament, (i) adjudicar discrecionalment les accions no subscrites a favor d’una o diverses entitats financeres o, si s’escau, de l’entitat o entitats col·locadores o asseguradores de l’emissió, per a la seva subscripció en el termini del dos (2) dies hàbils següents al terme del referit període de subscripció preferent; o (ii), de conformitat amb el que es disposa a l’article 161 de la Llei de societats anònimes, acordar la subscripció incompleta de l’augment de capital i declarar-lo augmentat en la quantia efectivament subscrita.

7. Normativa del Mercat de Valors: les accions noves objecte d’aquest acord seran emeses de conformitat amb el que es preveu a la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, i a la resta de la legislació de desenvolupament.

8. Delegació en el Consell d’Administració: es faculta el Consell d’Administració, amb facultat expressa de substitució, amb totes aquelles facultats que siguin necessàries per dur a bon terme l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions i realitzar les formalitats consegüents. Així, podrà comparèixer davant de les autoritats i organismes públics per realitzar els actes i formalitzar els documents necessaris, especialment davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

En especial, el Consell d’Administració estarà facultat per:

a) Declarar subscrit i desemborsat el capital social objecte de l’ampliació, fins i tot en el supòsit que, de conformitat amb l’article 161 de la Llei de societats anònimes, no se subscrivissin la totalitat dels valors emesos i tingués lloc una subscripció incompleta, cas en què podria declarar tancat l’augment de capital en la quantia de les subscripcions efectuades. Adoptar a aquest fi tots els acords legalment necessaris per a la formalització de l’acord d’execució de l’ampliació de capital social i de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions, com també la corresponent modificació de l’article dels Estatuts Socials relatiu al capital de la Societat.

b) En general, realitzar totes les actuacions que siguin necessàries o merament convenients per al bon fi de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions de la Societat.

Intervencions
El Sr. Secretari va oferir el torn d’aclariments o de complement d’informació, que no va utilitzar cap accionista.

Votació
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria i es van registrar quatre abstencions. Tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots que ha d’emetre un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 741.644 vots a favor.

Segona proposta d’acord

1. Augment de capital mitjançant aportacions dineràries: augmentar el capital social, mitjançant aportacions dineràries, en la quantia de 23.000.000 d’euros, per mitjà de l’emissió i la posada en circulació de 46.000.000 d’accions ordinàries, de 0,50 euros de valor nominal cadascuna, representades mitjançant anotacions en compte i que es regiran pel que es disposa en la normativa reguladora del Mercat de Valors. L’entitat encarregada del registre comptable serà la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (en endavant, IBERCLEAR). Cada acció nova s’emetrà amb una prima d’emissió de manera que resulti el tipus d’emissió que s’indica en l’apartat 4. d’aquest acord, sense que en cap cas aquest tipus pugui ser inferior al valor net patrimonial de l’acció.

Aquest augment de capital està subjecte a l’obtenció de les autoritzacions oportunes/no-oposicions.

2. Destinataris i exclusió del dret de subscripció preferent: l’augment de capital s’adreçarà a inversors institucionals espanyols i/o estrangers, motiu pel qual es proposa l’exclusió total del dret de subscripció preferent, una exclusió que es fonamenta en les raons d’interès social que s’exposen en l’Informe del Consell d’Administració que ha estat a disposició dels accionistes des de la data de publicació de la convocatòria d’aquesta Junta General, com també a la pàgina web de la Societat. A aquest efecte, es registrarà a la CNMV el fullet d’emissió corresponent, de conformitat amb la normativa d’ofertes públiques de subscripció o venda de valors.

3. Drets de les accions noves: les accions noves conferiran als seus titulars, des del moment en què l’augment de capital es declari subscrit i desemborsat pel Consell d’Administració, els mateixos drets que les accions de la Societat actualment en circulació.

4. Tipus d’emissió: el tipus d’emissió serà fixat pel Consell d’Administració d’acord amb el procediment que se segueix habitualment per fixar el preu a aplicar en els trams institucionals en les ofertes públiques de venda de valors, segons el resultat del procés de prospecció de la demanda per part de les entitats que integrin el sindicat de col·locació (book building), a l’empara del que es disposa en el paràgraf segon de l’article 159.1 c) de la Llei de societats anònimes. En tot cas, cada acció nova s’emetrà amb una prima d’emissió de manera que el tipus d’emissió resultant no sigui en cap cas inferior al valor net patrimonial de l’acció.

5. Desemborsament: els destinataris de l’augment de capital hauran de desemborsar l’import íntegre del nominal i de la prima d’emissió de les accions en el moment de la seva subscripció.

6. Subscripció incompleta: de conformitat amb el que es disposa a l’article 161 de la Llei de societats anònimes, es preveu expressament la possibilitat de subscripció incompleta. Per tant, si un cop conclosa l’oferta pública de subscripció quedessin accions sense subscriure, el Consell d’Administració podrà acordar la subscripció incompleta de l’augment de capital i declarar-lo augmentat en la quantia efectivament subscrita.

7. Normativa del Mercat de Valors: les accions noves objecte d’aquest acord seran emeses de conformitat amb el que es preveu a la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, i a la resta de la legislació de desenvolupament.

8. Delegació en el Consell d’Administració: es faculta el Consell d’Administració per fixar, de conformitat amb el que es preveu a l’article 153.1 a) de la Llei de societats anònimes, la data en què l’acord s’hagi de dur a terme, en un termini inferior a un any, com també per fixar-ne les condicions no acordades en la Junta General, i, especialment, si s’escau, les característiques exigides perquè els inversors siguin considerats institucionals, els requisits de formulació de les sol·licituds de subscripció, els criteris d’assignació preferent de les accions i la forma de la seva aplicació, els sistemes de prorrateig i adjudicació entre els interessats en la subscripció dels títols, el tipus d’emissió de les accions i el termini de subscripció.

Així mateix, es faculta el Consell d’Administració, amb facultat expressa de substitució, amb totes aquelles facultats que siguin necessàries per dur a bon terme l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions i realitzar les formalitats consegüents. Així, podrà comparèixer davant de les autoritats i organismes públics per realitzar els actes i formalitzar els documents necessaris, especialment davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

En especial, el Consell d’Administració estarà facultat per:

a) Desistir de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions per qualsevol de les causes de desistiment que habitualment es preveuen en aquest tipus d’ofertes públiques.

b) Declarar subscrit i desemborsat el capital social objecte de l’ampliació, fins i tot en el supòsit que, de conformitat amb l’article 161 de la Llei de societats anònimes, no se subscrivissin la totalitat dels valors emesos i tingués lloc una subscripció incompleta, cas en què podria declarar tancat l’augment de capital en la quantia de les subscripcions efectuades. Adoptar a aquest fi tots els acords legalment necessaris per a la formalització de l’acord d’execució de l’ampliació de capital social i de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions.

c) En general, realitzar totes les actuacions que siguin necessàries o merament convenients per al bon fi de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions de la Societat.

Intervencions
El Sr. Secretari va oferir el torn d’aclariments o de complement d’informació, que va ser respost pel Sr. President.

Votació
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria i es van registrar 157 vots en contra; cinc. Tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots que ha d’emetre un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 741.482 vots a favor.

Tercera proposta d’acord

1. Augment de capital mitjançant aportacions dineràries: augmentar el capital social, mitjançant aportacions dineràries, en la quantia de 2.500.000 euros, per mitjà de l’emissió i la posada en circulació de 5.000.000 d’accions ordinàries, de 0,50 euros de valor nominal cadascuna, representades mitjançant anotacions en compte i que es regiran pel que es disposa en la normativa reguladora del Mercat de Valors. L’entitat encarregada del registre comptable serà la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (en endavant, IBERCLEAR). Cada acció nova s’emetrà amb una prima d’emissió de manera que resulti el tipus d’emissió que s’indica en l’apartat 4. d’aquest acord, sense que en cap cas aquest tipus pugui ser inferior al valor net patrimonial de l’acció.

Aquest augment de capital està subjecte a l’obtenció de les autoritzacions oportunes/no oposicions, com també al total desemborsament del capital subscrit en l’augment de capital al qual fa referència el punt anterior de l’ordre del dia.

2. Destinataris i exclusió del dret de subscripció preferent: aquest augment de capital està destinat exclusivament a les entitats financeres que participin en la col·locació de l’augment de capital referit en el punt anterior, per tal de facilitar l’estabilització de la cotització després de l’oferta a través del procediment conegut amb el nom de green shoe, motiu pel qual es proposa l’exclusió total del dret de subscripció preferent, una exclusió que es fonamenta en les raons d’interès social que s’exposen a l’Informe del Consell d’Administració que ha estat a disposició dels accionistes des de la data de publicació de la convocatòria d’aquesta Junta General, com també a la pàgina web de la Societat. A aquest efecte, es registrarà a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el fullet d’emissió corresponent, de conformitat amb la normativa d’ofertes públiques de subscripció o venda de valors.

3. Drets de les accions noves: les accions noves conferiran als seus titulars, des del moment en què l’augment de capital es declari subscrit i desemborsat pel Consell d’Administració, els mateixos drets que les accions de la Societat actualment en circulació.

4. Tipus d’emissió: el tipus d’emissió serà el mateix que es determini per a l’augment de capital previst en el punt anterior, a l’empara del que es disposa en el paràgraf segon de l’article 159.1 c) de la Llei de societats anònimes. En tot cas, cada acció nova s’emetrà amb una prima d’emissió de manera que el tipus d’emissió resultant no sigui en cap cas inferior al valor net patrimonial de l’acció.

5. Desemborsament: els destinataris de l’augment de capital hauran de desemborsar l’import íntegre del nominal i de la prima d’emissió de les accions en el moment de la seva subscripció.

6. Subscripció incompleta: de conformitat amb el que es disposa a l’article 161 de la Llei de societats anònimes, es preveu expressament la possibilitat de subscripció incompleta. Per tant, si quedessin accions sense subscriure en aquest augment de capital, el Consell d’Administració podrà acordar la subscripció incompleta de l’augment de capital i declarar-lo augmentat en la quantia efectivament subscrita.

7. Normativa del Mercat de Valors: les accions noves objecte d’aquest acord seran emeses de conformitat amb el que es preveu a la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, i a la resta de la legislació de desenvolupament.

8. Delegació en el Consell d’Administració: es faculta el Consell d’Administració per fixar, de conformitat amb el que es preveu en l’article 153.1 a) de la Llei de societats anònimes, la data en què l’acord s’hagi de dur a terme, en un termini inferior a un any, com també per fixar-ne les condicions no acordades en la Junta General, i, especialment, si s’escau, determinar els subscriptors destinataris de l’ampliació d’entre les entitats financeres que haguessin participat en el procediment de col·locació de les accions, el tipus d’emissió de les accions i el termini de subscripció.

Així mateix, es faculta el Consell d’Administració, amb facultat expressa de substitució, amb totes aquelles facultats que siguin necessàries per dur a bon terme l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions i realitzar les formalitats consegüents. Així, podrà comparèixer davant de les autoritats i organismes públics per realitzar els actes i formalitzar els documents necessaris, especialment davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

En especial, el Consell d’Administració estarà facultat per:

a) Desistir de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions per qualsevol de les causes de desistiment que habitualment es preveuen en aquest tipus d’ofertes públiques.

b) Declarar subscrit i desemborsat el capital social objecte de l’ampliació, fins i tot en el supòsit que, de conformitat amb l’article 161 de la Llei de societats anònimes, no se subscrivissin la totalitat dels valors emesos i tingués lloc una subscripció incompleta, cas en què podria declarar tancat l’augment de capital en la quantia de les subscripcions efectuades. Adoptar a aquest fi tots els acords legalment necessaris per a la formalització de l’acord d’execució de l’ampliació de capital social i de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions.

c) En general, realitzar totes les actuacions que siguin necessàries o merament convenients per al bon fi de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions de la Societat.

Intervencions
El Sr. Secretari va oferir el torn d’aclariments o de complement d’informació, que no va utilitzar per cap accionista.

Votació
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria i es van registrar 157 vots en contra i 4 abstencions. Tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots que ha d’emetre un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 741.486 vots a favor.                                                                                                                                    

Quarta proposta d’acord

Sol·licitar l’admissió a contractació borsària de les accions emeses en els augments de capital precedentment aprovats.

A aquest efecte, dins d’un termini màxim de dos mesos des de  l’acord de tancament dels períodes de subscripció respectius, se sol·licitarà l’admissió a negociació de les accions noves emeses en les borses de valors de Barcelona, Madrid i València i la seva contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària (Mercat Continu), i es farà constar expressament el sotmetiment de la Societat a les normes que existeixin o es puguin dictar en matèria de borsa i, especialment, sobre contractació, permanència i exclusió de la cotització oficial.

A l’efecte del que es disposa a l’article 27 apartat b) del Reglament de borses de comerç aprovat pel Decret 1506/1967, de 30 de juny, es fa constar expressament que en el cas que se sol·licités posteriorment l’exclusió de la cotització en les borses espanyoles de les accions, aquesta s’adoptarà amb les mateixes formalitats, amb la garantia, en aquest supòsit, de l’interès dels accionistes i, si s’escau, obligacionistes que s’oposin o no votin l’acord. Tot això d’acord amb el que es disposa en l’esmentat Reglament de borses de comerç, la Llei del Mercat de Valors i les disposicions que la desenvolupin.

Intervencions
El Sr. Secretari va oferir el torn d’aclariments o de complement d’informació, que no va utilitzar cap accionista.

Votació
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria i es van registrar 3 abstencions. Tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots que ha d’emetre un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 742.139 vots a favor.

Cinquena proposta d’acord

Condicionar l’execució dels acords anteriors adoptats per la Junta General a l’autorització per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de l’Oferta Pública d’Adquisició del 100% de les accions de Banco Atlántico, S.A. formulada per Banco de Sabadell, S.A., la presentació de la qual va tenir lloc el dia 22 de desembre de 2003.

Intervencions
El Sr. Secretari va oferir el torn d’aclariments o de complement d’informació, que no va utilitzar cap accionista.

Votació
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria i es van registrar 4 abstencions. Tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots que ha d’emetre un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 741.644 vots a favor.

Sisena proposta d’acord

Facultar expressament el president del Consell d’Administració, el senyor Josep Oliu i Creus, i el secretari d’aquest, el senyor Miquel Roca i Junyent, o qui els substitueixi en els seus respectius càrrecs de president i secretari, perquè qualsevol d’ells indistintament, en representació de la Societat, pugui:

a) Donar per complerta la condició suspensiva establerta per als acords previstos en els quatre primers punts de l’ordre del dia davant de qualsevol autoritat i organisme i, en especial, davant del Registre Mercantil, i, així mateix, atorgar els documents públics o privats que fossin necessaris o convenients per al bon fi i l’execució de la facultat conferida.

b) Fixar, complementar, desenvolupar i executar els acords adoptats en aquesta Junta General, incloses totes les esmenes, actuacions o gestions que fossin convenients o necessàries per donar compliment a tots els requisits que fossin legalment exigibles tant per a la seva eficàcia com per aconseguir la seva més completa execució i inscripció, quan escaigui, en els registres públics corresponents i, en especial, en el Registre Mercantil, com ara l’obtenció de totes les autoritzacions que resultin necessàries davant de qualsevol autoritat o organisme, nacional, autonòmic o comunitari, o la publicació dels anuncis de l’emissió. A més, aquesta delegació s’estén a la facultat d’esmenar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si s’escau, els acords adoptats en totes les escriptures o documents que s’atorguessin en la seva execució i, particularment, tots els defectes, omissions o errors, de forma o fons, que impedissin l’accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències al Registre Mercantil, amb la incorporació, fins i tot, per pròpia autoritat, de les modificacions que a l’efecte siguin necessàries o posades de manifest en la qualificació oral o escrita del registrador mercantil o requerides per les autoritats competents, sense que calgui fer una nova consulta a la Junta General.

c) Realitzar en nom de la Societat tots els actes jurídics que calguessin per tal d’executar els acords anteriors i dur-los a bon terme.

Intervencions
El Sr. Secretari va oferir el torn d’aclariments o de complement d’informació, que no va utilitzar cap accionista.

Votació
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per  majoria i es registrar 2 dues abstencions. Tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots que ha d’emetre un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 742.155 vots a favor.

A continuació, el Sr. Oliu va donar pas a un torn extraordinari d’intervencions, que va usar per alguns accionistes, que van fer valoracions personals sobre la transcendència dels acords adoptats i algunes preguntes.

Després el President, Sr. Oliu, va donar per acabada la Junta sense cap  més qüestió per tractar.

Junta General Extraordinària 29 de juny de 2002

La Junta General d'Accionistes aprova la fusió per absorció del Banco Herrero

Sabadell, 29 de juny de 2002. La Junta General d'accionistes del Banc Sabadell, que aquest migdia s'ha fet a Sabadell amb caràcter extraordinari, ha aprovat la fusió per absorció del Banco Herrero amb el Banc Sabadell, amb la qual cosa ha culminat el procés integrador iniciat el mes de març passat després del vistiplau que els accionistes van donar a l'operació.

Amb aquesta actuació, el Banc Sabadell avança en el seu objectiu de creixement rendible i es consolida com a quart grup bancari espanyol amb vocació de desenvolupament pluriregional per marques diferenciades.

Com anteriorment s'havia anunciat, a partir de l'any 2003, el Banc Sabadell emprarà Banco Herrero com a marca única del Grup a Astúries i com a plataforma per potenciar el seu desenvolupament a altres àrees com Cantàbria i Castella i Lleó, on incrementarà la seva competitivitat i la seva capacitat de servei als particulars i a les empreses.

Junta General 21 de març de 2002

Els accionistes aproven la gestió de l'any 2001 i el procediment de fusió del Banco Herrero amb el Banc Sabadell

Sabadell, 21 de març de 2002. La Junta General d'Accionistes del Banc Sabadell ha aprovat aquesta tarda els resultats del 120è exercici social i la distribució dels 216, 51 milions d'euros de beneficis nets atribuïts assolits el 31 de desembre passat, xifra un 8,6 % superior a la que es va obtenir l'any passat, tot i que l'acompliment de la normativa del Banc d'Espanya ha fet augmentar un 177,5 %, en relació amb l'any 2000, les dotacions al denominat Fons Estadístic, establert per a tots els bancs.

Els accionistes també han donat la seva conformitat a l'inici del procediment d'integració per absorció del Banco Herrero amb el Banc Sabadell.

El 2001, un any de creixement

L'exercici de l'any 2001, com ha destacat el President, Josep Oliu, ha estat un exercici de «fort creixement de l'entitat, emmarcat per la culminació del procés de sortida a Borsa que vam iniciar fa tres anys i per un escenari econòmic caracteritzat per les turbulències en els mercats financers i la reducció dels tipus d'interès, malgrat la qual cosa el Banc ha assolit un bons resultats consolidats i ha incrementat el volum de negoci i els marges comercials i operatius».

El creixement orgànic i la incorporació al Grup del Banco Herrero han permès augmentar els actius totals un 42,6 %, fins als 26.547 milions d'euros, el 22,7 % dels quals corresponen al creixement orgànic i el 19,9 % restant és fruit de la incorporació del Banco Herrero.

L'any 2001, la inversió creditícia ha crescut un 45,4 %; els recursos gestionats, un 31,2 %, i s'ha assolit una millora rellevant dels marges comercials i de la relació despeses/ingressos si es compara amb l'exercici anterior.

El marge d'intermediació s'ha incrementat un 41,1 % i el marge bàsic, empès també pels ingressos nets per comissions dels serveis, ha crescut un 31,4 %, en relació amb l'any anterior, mentre que el marge ordinari ho ha fet un 34,1 %. El marge d'explotació ha augmentat un 37 %. La ràtio d'eficiència ha millorat d'una manera substancial durant l'any 2001 i s'ha situat en el 53,29 %.

El Director General, Josep Permanyer, ha qualificat l'exercici del 2001 com a «molt positiu, tenint en compte la conjuntura de desacceleració econòmica i de creixent incertesa amb què s'ha hagut de desenvolupar l'activitat del Grup durant tot l'any».

Plataformes, marques i canals

L'any 2001 s'han posat en marxa, juntament amb altres socis, tres nous projectes bancaris focalitzats (Dexia Sabadell Banco Local, Activobank i BancSabadell d'Andorra) i dues societats noves de serveis parabancaris (el portal per a empreses Managerland.com i e-xtendnow, destinada a facilitar l'entrada de petites i mitjanes empreses a Internet.).

Solbank, que es va fusionar amb el Banc Sabadell el 9 de juny passat, s'ha consolidat com una marca del Grup amb personalitat pròpia, especialitzada en turisme residencial. Les 41 oficines que operen avui amb la marca Solbank han gestionat durant l'any 2001 uns recursos de 930,88 milions d'euros, un 27,9 % més que l'any anterior.

La xarxa d'oficines, que s'ha incrementat l'any 2001 amb 18 noves obertures, continua sent el canal predominant en la relació amb els clients, però en el transcurs de l'exercici ha continuat a bon ritme la consolidació dels serveis de banca a distància del Grup i ha crescut notablement el nombre de clients usuaris habituals dels diferents canals. Al tancament de l'exercici, els contractes de servei de banca telefònica FonoBanc i de banca via Internet BSNet s'havia incrementat un 45 % i superava els 279.000 titulars.

L'any 2001 ha crescut significativament l'aportació als resultats del Grup de les activitats financeres complementàries i col·laterals al negoci bancari tradicional que duen a terme les societats Landscape i en el sector immobiliari i les societats Banc Sabadell Inversió i Desenvolupament (BIDSA) i Aurica XXI en l'àmbit del capital-risc i el capital-desenvolupament.

Dividend i rendibilitat de les accions

La Junta d'Accionistes ha aprovat destinar a dividends 102,00 milions d'euros, un 47,11 % del benefici net atribuït, xifra que significa un increment del 37,02 % més en relació amb l'any passat.

El dividend per acció serà de 0,50 euros, distribuït entre 0,24 euros per acció, que es van pagar a compte el 2 de novembre passat, i 0,26 euros per acció de dividend complementari, que es farà efectiu el 2 d'abril pròxim. El rendiment percebut pels accionistes serà un 16,47 % superior al de l'any passat, com a conseqüència de l'ampliació de capital alliberada feta amb motiu de la sortida a borsa.

Fusió amb el Banco Herrero

Els accionistes del banc han donat llum verda a l'inici dels tràmits necessaris per procedir a la fusió per absorció del Banco Herrero, SA, operació que haurà de ser finalment aprovada per aquesta Junta General en una pròxima convocatòria, segons ha exposat el President, Josep Oliu.

Segons el Sr. Oliu, des que l'Herrero va ser incorporat al Grup el gener de l'any 2001, s'ha fet la revisió del seu model de gestió operativa i comercial, actuació que ha comportat l'obertura de cinc oficines noves i la fusió de 24 oficines del Banco Herrero i del Banco Asturias, que compartien els mateixos mercats objectius i operaven en zones pròximes.

«Amb la fusió social que ara presentem a la Junta -ha dit Josep Oliu-, el Banco Herrero es consolidarà totalment en el Banc Sabadell i esdevindrà la marca de banca comercial única al Principat d'Astúries i també a les comunitats de Cantàbria i Castella i Lleó. Aquesta acció s'insereix en l'objectiu essencial d'estalvi de costos i forma part de l'estratègia multimarca que el Banc Sabadell va iniciar l'any 1996 amb la incorporació i el desenvolupament posterior de la marca Solbank.

La xarxa del Banco Asturias s'incorporarà també a la marca Herrero, per tal de donar lloc a una sola marca i unitat de negoci de banca comercial regional amb una única Direcció a Oviedo.

El Sr. Oliu, que ha agraït al Consell d'Administració del Banco Herrero la seva col·laboració en tot el procés, ha informat que la integració de l'Herrero no estarà totalment culminada fins que els seus sistemes d'informació s'integrin a la nova plataforma tecnològica que el Banc Sabadell acabarà d'implantar a final de l'any 2003, amb una orientació clara a l'activitat comercial i l'eficiència de costos.

«Amb aquesta actuació -ha dit Josep Oliu-, el Banc Sabadell es consolidarà com a grup bancari amb vocació de desenvolupament pluriregional per marques diferenciades i incrementarà la seva competitivitat i la seva capacitat de servei.»

La sortida a Borsa

El President del Banc Sabadell ha destacat la sortida a Borsa, el dia 18 d'abril passat, com el fet més significatiu de l'exercici.

Segons ha manifestat: «El context d'un mercat baixista no ha estat un obstacle per a la sortida a borsa, perquè la cotització de les accions no buscava l'oportunitat de mercat per mitjà d'una Oferta Pública de Venda ni una ampliació del capital social amb una Oferta Pública de Subscripció, sinó que era una decisió estratègica amb un objectiu doble: deixar que fos el lliure mercat qui fixés el preu de les accions i donar flexibilitat a la societat per tal de poder gestionar els seus fons propis i l'accés al mercat de capitals de cara al creixement futur.»

Per al màxim executiu de l'entitat, l'estratègia dissenyada per sortir a Borsa es va demostrar encertada i, des d'un bon començament, l'acció Banc Sabadell va atraure l'interès d'un gran nombre d'inversors, de manera que, al tancament de l'exercici, la base accionarial s'havia incrementat un 25,77 % i superava els 50.500 accionistes.

La cotització borsària del Banc, al final de l'exercici de l'any 2001, situava l'entitat en el quinzè lloc per capitalització, si es tenen en compte les societats seleccionades que cotitzen a l'IBEX 35, la qual cosa, en cas de formar-ne part, situaria l'acció Banc Sabadell en la meitat superior d'aquest índex selectiu de referència.

Pel que fa a al moviment de l'acció, el President del Banc ha manifestat que «en aquests primers mesos de cotització, el volum de contractació ha estat variable, però, en conjunt, relativament baix respecte al que podíem esperar pel volum de capitalització que té el Banc i pel free float del 76,50 % amb què va començar a cotitzar. Això no és pas un fet que ens hagi de preocupar, més aviat al contrari -ha dit- és un fenomen normal en una acció que acaba de sortir al mercat, a la qual els inversors institucionals no han tingut accés, i que els inversors tradicionals del Banc valoren positivament en relació amb les diferents alternatives d'inversió existents en el mercat».

En relació amb això, el Sr. Oliu ha informat els accionistes que la incorporació a l'IBEX 35 és una fita que l'entitat no perd de vista, però a «la qual -ha dit- no supeditarem ni podríem supeditar en absolut la gestió del Banc».

Amb aquesta finalitat, precisament, s'ha dissenyat un programa de contactes intensius amb analistes especialitzats, inversors institucionals i gestors borsaris, per tal de donar a conèixer l'atractiu d'un valor com el del Sabadell i, sense que sigui en cap cas un compromís de fer-ho, s'ha anunciat, d'acord amb el que es va dir a l'última Junta General, la possibilitat de fer una recompra i amortització d'accions fins al 3 % del capital social si el valor de les accions fos suficientment atractiu per poder-se portar a terme.

«Aquesta iniciativa -ha conclòs el Sr. Oliu- ens permet donar al mercat el missatge que estem centrats en la millora del benefici per acció, perquè el repte fonamental que té el Banc Sabadell després de la sortida a borsa és cercar i trobar una senda de creixement d'aquest benefici que sigui sostenible i que faci atractiu d'invertir en accions del Banc, gestionant no sols els actius font de generació d'ingressos, sinó també l'estructura financera de la societat.»

Reforçament del management i l'organització.

Josep Oliu ha informat també que, durant l'any 2001, el Grup ha modificat substancialment la seva organització comercial, ha revisat les diverses marques, tenint en compte el negoci de clients diferenciats als quals es dirigeixen, i ha adequat les estructures de direcció i de govern del banc a la nova realitat a què ha donat lloc la sortida a borsa i la nova dimensió i projecció futura del Banc.

Segons el President, és en aquest context que s'inscriu el desdoblament de la Direcció General en dues grans Direccions de responsabilitat total ambdues; la incorporació de Joan Maria Nin i Genova com a nou Director General del Banc, amb responsabilitat sobre la direcció de totes les unitats de negoci del Banc, i l'ampliació dels Consell d'Administració en dos vocals més per donar-hi entrada els Directors Generals, Joan Maria Nin i Josep Permanyer, proposta que ha estat aprovada per la Junta d'Accionistes.

Finalment, i després d'avançar la creació d'una Comissió Executiva en el si del Consell d'Administració i d'agrair la tasca fructífera de Tomàs Casañas i Guri com a Conseller del Banc durant vint-i-cinc anys, Josep Oliu ha tancat la seva intervenció manifestant que, el 2002 i el 2003, el Banc Sabadell estarà bolcat en la gestió per «posar en rendiment -ha dit- les diferents plataformes de valor iniciades els darrers anys i encarar des de la seva capacitat i independència els reptes que la competència comporta i aportar més valor a l'accionista d'una manera sostinguda».