Informes de les Comissions 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inici
  • Govern Corporatiu i Política de Remuneracions
  • Informes de les Comissions

Informes de les Comissions

A aquest espai té a la seva disposició els informes sobre funcions i activitats de la Comissió d'Auditoria i Control, així com els de la Comissió de Nomenaments, de la Comissió de Retribucions, de la Comissió de Riscos i de la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat.