Banc Sabadell, Informe Anual 2020, 139è Exercici Banc Sabadell, Informe Anual 2020, 139è Exercici Banc Sabadell, Informe Anual 2020, 139è Exercici

Mapa de ruta de la informació publicada

Sistema de govern corporatiu

Dades generals

Junta General d'Accionistes

Govern de la societat

Documents legals

Marc de Govern Intern

Política de remuneracions

Informes de les comissions

Informe anual de govern corporatiu

Sostenibilitat

L’acció, contacte i política de comunicació

Entorn econòmic i regulador

Informació financera

Pla de negoci

Evolució del balanç i resultats

Comptes anuals

Negocis

Dades generals

Descripció, dades i fites de l’exercici

Dades financeres - negocis principals

Riscos i solvència

Contacte

Comunicació Externa

+34 937 485 019
sabadellpress@bancsabadell.com

Servei d’Atenció al Client

Centre Banc Sabadell
Sena, 12
08174 Sant Cugat del Vallès
+34 963 085 000
sac@bancsabadell.com

Relació amb Accionistes i Inversors

Inversors institucionals

120 Pall Mall
London SW1Y 5EA
+44 (0) 2071 553 888
InvestorRelations@bancsabadell.com

Accionistes detallistes

Centre Banc Sabadell
Sena, 12
08174 Sant Cugat del Vallès
+34 937 288 882
accionista@bancsabadell.com

Direccions territorials

Direcció Territorial Catalunya

Av. Diagonal, 407 bis
08008 Barcelona
+34 934 033 268

Direcció Territorial Centre

Velázquez, 50
28001 Madrid
+34 913 217 173

Direcció Territorial Est

Pintor Sorolla, 6
46002 València
+34 965 906 979

Direcció Territorial Nord-oest

Fruela, 11
33007 Oviedo
+34 985 968 020

Direcció Territorial Nord

Avda. de la Libertad, 21
20004 San Sebastián
+34 943 418 159

Direcció Territorial Sud

Martínez, 11
29005 Màlaga
+34 952 122 350

Domicili social de Banc Sabadell

Av. Óscar Esplà, 37
03007 Alacant

Centres corporatius

Torre Banc Sabadell
Av. Diagonal, 407 bis
08008 Barcelona

CBS Sant Cugat
Sena, 12
08174 Sant Cugat del Vallès

CBS Madrid
Isabel Colbrand, 22
Las Tablas
28050 Madrid

CBS Agua Amarga
Av. de Elche, 178
03008 Alacant

Informació general

+34 902 323 555
info@bancsabadell.com
www.grupobancosabadell.com