Fiscalitat Responsable 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inici
  • Sostenibilitat
  • Fiscalitat Responsable

Fiscalitat Responsable

El Grup Banc Sabadell està fermament compromès amb el foment de l’actuació fiscal responsable, la relació cooperativa amb l’Administració tributària i l’impuls al desenvolupament de la transparència en la comunicació de la informació fiscal als diferents grups d’interès.


Aquest compromís, i tots els principis d’actuació en matèria tributària que ha de seguir el Grup, es recullen a l’Estratègia Fiscal.


Al document “Responsabilitat Fiscal i Bones Pràctiques Tributàries” es pot consultar la declaració de presència del Grup en paradisos fiscals, així com la política seguida en relació amb la litigiositat en matèria fiscal.


Banc Sabadell està adherit al Codi de Bones Pràctiques Tributàries el contingut del qual es pot consultar a l’enllaç següent de la web de l’AEAT Codi de Bones Pràctiques Tributàries.