Serveis Financers 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inici
  • Sobre el grup
  • Serveis Financers

Serveis financers

El focus de l’activitat financera del Grup Banc Sabadell es concentra principalment a tres països: Espanya, Regne Unit i Mèxic. En conjunt, prestem servei a més de 11,5 milions de clients.

 

Apostem per l’experiència de client com a palanca de diferenciació per aportar un avantatge competitiu sostenible en el temps. Disposem d’una estratègia multicanal totalment consolidada, que combina el millor del món digital amb la millor especialització i relacions personals de valor afegit, cosa que permet forjar una relació adaptada a les necessitats reals dels clients i apuntalar-la en la confiança i l’expertise. D’aquesta manera aconseguim la millor combinació per donar un servei òptim als clients, ja que poden operar pels canals digitals per al daily banking i pels canals presencials per a l’assessorament especialitzat.

 

Espanya

L’activitat del Grup Banc Sabadell a Espanya es divideix en tres àmbits de negoci:

 
 
  • Banca de Particulars
  • Banca d’Empreses
  • Banca Corporativa
 

Banca Particulars

Amb la qualitat de servei com a atribut diferencial, oferim a través de la xarxa d’oficines i els canals digitals productes i serveis financers a persones físiques amb destinació particular, entre els quals destaquen productes d’inversió i finançament a mitjà i llarg termini, com ara préstecs al consum, hipoteques habitatge, serveis de lísing o rènting, així com finançament a curt termini. Pel que fa als recursos, provenen principalment dels dipòsits i els comptes a la vista dels clients, assegurances d’estalvi, fons d’inversió i plans de pensions. Entre els serveis principals també hi ha els mitjans de pagament, com ara targetes, i les assegurances combinades a préstecs consum i hipoteques.

 

La nostra oferta és fonamentalment digital i remota en aquells productes en què el client vol autonomia, immediatesa i conveniència, com són els préstecs al consum, els comptes i les targetes. En els productes més complexos com ara hipoteques, assegurances i productes d’estalvi/inversió, en els quals el client demanda acompanyament, comptem amb gestors especialitzats per producte i oferim un acompanyament multicanal.

 

Operem amb la marca específica SabadellUrquijo Banca Privada per aportar solucions integrals als clients amb patrimonis alts que requereixen un servei d’assessorament i atenció especialitzats. SabadellUrquijo Banca Privada compta amb un robust protocol de selecció de productes que permet adequar les carteres als objectius dels clients, i és destacable l’acord estratègic amb Amundi, primera gestora de fons d’inversió a Europa.

 

Banca d'Empreses

Banc Sabadell va néixer com un banc d’empreses, d’això la seva especialització i lideratge històric. Avui posem a disposició de les empreses un ampli portfolio de productes i serveis per atendre les seves diverses necessitats: mitjans de pagament, gestió de la tresoreria, finançament, rènting, lísing, assegurances d’empresa i solucions per a la internacionalització de l’empresa, que es complementa amb la nostra vocació d’acompanyament, convertint-nos així en un veritable partner de les empreses.

 

Banca d’Empreses està especialitzada per segments: grans empreses, pimes, negocis –on s’inclouen autònoms, comerços i negocis– i negocis institucionals –on s’integren institucions públiques, institucions financeres i asseguradores i institucions religioses–. Aportem així mateix el nostre know how financer en àmbits tan específics com ara franquícies, sector agrari, negoci turístic hoteler, col·lectius professionals, negoci immobiliari o startups.

 

La potència de la franquícia del banc en aquest segment s’ha seguit reforçant amb el llançament de solucions sectorials per a negocis, l’acompanyament a clients en el seu procés d’internacionalització, l’ampliació de les solucions especialitzades per a pimes, i un pla d’acompanyament integral per als fons Next Generation EU.

 

Banca Corporativa

A través de la seva presència tant al territori nacional com internacional a 15 països, l’equip de Banca Corporativa és responsable de la gestió del segment de les grans corporacions que, per singularitat, requereixen un servei a mida. Complementant la gamma de productes de banca transaccional amb els serveis de les unitats especialitzades, ofereixen un model de solució global a les seves necessitats, tenint en compte per a això les particularitats del sector d’activitat econòmica, així com dels mercats en què operen.

 

Som una de les primeres entitats financeres en aquest àmbit de negoci gràcies a la nostra experiència en l’organització de finançament corporatiu, d’adquisicions i Middle Market, amb contrastada experiència com a Bookrunner i Mandated Lead Arranger, i amb capacitat de creació de noves estructures que s’adeqüin a les necessitats de cada client, situació i sector. A més, ens avala la nostra presència en les principals operacions que han tingut lloc els darrers anys al mercat espanyol i algunes de les més representatives d’Europa.

 

Regne Unit

L’arribada de Banc Sabadell al Regne Unit es remunta al 1978 quan va obrir la seva oficina de representació a Londres. Avui el Grup Banc Sabadell opera a les illes britàniques a través de la franquícia TSB (TSB Banking Group plc), una marca reconeguda pel seu llegat i reputació, després de la seva adquisició el 2015. Ofereix una àmplia gamma de serveis i productes de banca minorista a particulars i pimes a través d’un model de distribució multicanal que combina la gestió digital (internet i mòbil), mitjançant una de les plataformes bancàries més modernes del mercat, amb l’atenció presencial, gràcies a una xarxa sòlida d’oficines repartida per tot el Regne Unit.

 

Mèxic

Banc Sabadell compta amb presència a Mèxic des del 1991 quan va inaugurar la seva oficina de representació. El 2014, l’entitat va obrir una Societat Financera d’Objecte Múltiple (Sofom) per a la concessió de crèdit al segment corporatiu, un any després va obtenir la llicència bancària i el 2016 va començar a operar com un banc. Actualment, la seva activitat se centra en banca corporativa i banca d’empreses, amb els valors de proximitat, qualitat i compromís com a guia, i amb una gamma de productes flexibles que s’adapten a les necessitats de cadascun dels seus clients.