Visió responsable 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

 • Inici
 • Sostenibilitat
 • Visió responsable

Visió responsable

L'any 2015 tots els països integrants de l'ONU, davant d'un dels grans reptes de la humanitat, el canvi climàtic, van acordar crear les bases per assegurar un futur per a tothom. D'aquesta manera neix l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, establint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): Planeta, Persones, Prosperitat, Pau i Aliances.


Un full de ruta per aconseguir un objectiu social comú: el desenvolupament global i humà sostenible que es va reforçar amb l'Acord de París contra el canvi climàtic i el Pacte Verd Europeu per avançar cap a una economia neutra en emissions.


A Banc Sabadell tenim la ferma voluntat de recolzar i accelerar aquestes importants transformacions econòmiques i socials. En aquest sentit, hem decidit alinear els nostres objectius de negoci amb els ODS, tot integrant els compromisos ambientals, socials i de governança a la nostra estratègia. Per això, hem fixat quatre línies d'actuació fonamentals en les quals ja treballem: avançar com a entitat sostenible, acompanyar als clients en la transició cap a una economia sostenible, oferir oportunitats d'inversió que contribueixin a la sostenibilitat i treballar junts per a una societat sostenible i cohesionada. Continuar llegint en Compromís Sostenible.

Estratègia ESG i el nostre Compromís Sostenible

A Banc Sabadell alineem la nostra estratègia amb els Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Acord de París, amb el propòsit de secundar i accelerar les importants transformacions econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic.


En aquest sentit continuem avançant amb la definició del nostre Compromís Sostenible, un marc d'actuació que integra la visió a futur dels compromisos ambientals, socials i de governança en la nostra estratègia. Per a això, hem involucrat a tots els òrgans de l'Entitat i hem fixat quatre eixos estratègics en els quals ja treballem.


Estratègia ESG i Compromís Sostenible amb focus entitat, clients, inversors i societat

Descarregar infografiaEn línia al nostre compromís i els principals objectius ESG:


 • Per a l'entitat és important ser neutres en emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEH), avançar en la diversitat, assegurar el talent i continuar incorporant criteris ESG en la governança.

 • Amb els clients és imprescindible fixar sendes de descarbonització, acompanyar als clients en aquesta transició i fixar normes sectorials que limitin activitats controvertides.

 • Incrementar les oportunitats d'inversió que contribueixin a la sostenibilitat desplegant una àmplia oferta de bons i fons socials, ètics, verds i sostenibles, propis i de tercers.

 • I, finalment, en el nostre compromís amb la societat considerem ineludible participar en la millora de l'educació financera, avançar en la inclusió i garantir la seguretat en les transaccions i intercanvi d'informació.

Descarregar Banc Sabadell Compromís Sostenible
Descarregar versió resum de Banc Sabadell Compromís Sostenible

Integració dels ODS en l'estratègia

Concorde a la seva visió, Banc Sabadell continua orientant la seva activitat, organització i processos, amb el propòsit de contribuir de manera ferma a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. Per a això, alinea la seva estratègia de sostenibilitat i model de negoci, a marcs de referència, com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)1, que periòdicament revisita per a una major ajust i acceleració en la consecució de l'Acord de París i l'Agenda 2030.

 

Si bé en el propòsit del Banc es considera rellevant poder influir de manera directa o indirecta en la contribució de tots els ODS, per la naturalesa del seu negoci i la seva capacitat d'impacte, el banc valora com a prioritari enfocar majors actuar en els següents ODS:

 
 

Per a més detall sobre la contribució en tots els ODS, veure la secció Annex 5 - Alineament amb els ODS en
l' Estat d'Informació No Financera 2023.

 

(1) En 2019 Banc Sabadell va adoptar el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i va establir aquells que eren rellevants i prioritaris per a l'entitat, integrant-los al seu torn, en estratègia de sostenibilitat.

Marc de Bons vinculats a ODS

El juliol de 2020 Banc Sabadell va llançar el seu marc d'emissió de bons vinculats als ODS. S'hi identifiquen les finalitats sostenibles que Banc Sabadell impulsa en l'actualitat, així com aquelles que té com a objectiu fomentar en el futur.

 

En línia amb les directrius voluntàries dels Green Bond Principles (GBP), els Social Bond Principles (SBP) i els Sustainability Bond Guidelines (SBG) de la ICMA, aquest marc defineix els àmbits prioritaris d'actuació i identifica els criteris sobre els quals Banc Sabadell impulsarà la seva emissió de bons verds, socials i sostenibles.

 
 • Bons verds estan orientats a projectes amb benefici mediambiental, com la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, la prevenció de la contaminació i l'adaptació al canvi climàtic. Les categories en aquest àmbit prioritzen les energies renovables, el control i la prevenció de la contaminació, la gestió sostenible de l'aigua, el transport net, l'eficiència energètica i els edificis verds.

 • Bons socials eestan focalitzats en la generació de beneficis que impulsin l'accés a serveis essencials, la inclusió social i la generació i el manteniment de l'ocupació.

 • Bons sostenibles finançaran la combinació d'activitats verdes i socials.

 
 

Més informació a la secció Emissió de bons sostenibles en l' Estat d'Informació No Financera 2022 i a Banc Sabadell Green Bonds Report 2023.

Governança

El Banc ha adaptat el seu model de govern i l'estructura organitzativa per posar focus en la sostenibilitat.

El març de 2021, la Junta General d'Accionistes va aprovar la creació de la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat, una nova Comissió Delegada del Consell d'Administració amb l'objectiu de:


 • Monitorar l'execució de l'estratègia en matèria de sostenibilitat.

 • Informar el Consell periòdicament de les actualitzacions de l'estratègia en matèria de sostenibilitat.

 • Revisar les polítiques de sostenibilitat i de medi ambient.D'altra banda, s'ha adaptat l'estructura organitzativa basada en un sistema de tres línies de defensa per a incloure les noves competències necessàries en matèria ESG potenciant entre altres les àrees de negoci, macroeconomia, financera, riscos i control. En aquest sentit també es destaca la dependència jeràrquica de la Direcció de Sostenibilitat del Conseller Delegat (CEO). Addicionalment, i a fi de reforçar la divulgació i comunicació de la Sostenibilitat als grups d'interès, en 2021 s'ha creat la Direcció de Ràting i Divulgació de la Sostenibilitat.