Gestió Social de l'habitatge 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inici
  • Sostenibilitat
  • Gestió Social de l'habitatge

Gestió Social de l'habitatge

Sogeviso


Sogeviso, filial del Banc Sabadell, des de la seva creació l’any 2015 gestiona la problemàtica social de l’habitatge dels clients vulnerables procedents d’execucions hipotecàries del Banc amb la finalitat d’abordar de manera responsable les situacions d’exclusió social i la pèrdua de l’habitatge habitual. Així mateix, és responsable de gestionar l’impacte que aquesta situació comporta en el Banc mitjançant la interacció amb els clients, l’Administració pública i entitats socials.


- Model de gestió social de l'habitatge:


A través d'un programa innovador d'impacte social es formalitza un lloguer social/assequible i es vincula al client amb un contracte en el qual se li proporcionen accions d'acompanyament. Aquest model de gestió també contempla la possibilitat de participar en un programa d'inserció laboral (Jobs) en col·laboració amb empreses públiques i privades.

Fites (31/12/2020)

738 famílies amb contracte social
313 clients participen en el programa Jobs
2.250 clients han trobat feina gràcies a JoBS
4.509 famílies han millorat la seva situació socioeconómicaFons Social d’Habitatges


Des de 2013, el Banc està adherit al conveni del Fons Social d’Habitatges, i hi contribueix amb 400 habitatges destinats majoritàriament a clients procedents de dacions o adjudicacions produïdes a partir del gener de 2008.

Situació actual de la cartera de lloguer de 400 actius immobiliaris sobre la base de la normativa del Fons Social d’Habitatges

Fons Social d'Habitatges

- Informació relativa al Fons Social d'Habitatges. (Versió en castellà)

- Web interbancari per consultar i/o sol·licitar els habitatges disponibles aportats per totes les entitats adherides al conveni del FSH: www.fondosocialdeviviendas.es

- Per a més informació: 0901AdminFondoSocialViviendas@bancsabadell.com