Gestió Social de l'habitatge 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inici
  • Sostenibilitat
  • Gestió Social de l'habitatge

Gestió Social de l'habitatge

Sogeviso


Sogeviso, filial del Banc Sabadell, des de la seva creació l'any 2015 gestiona la problemàtica social de l'habitatge dels clients vulnerables procedents d'execucions hipotecàries del Banc amb la finalitat d’abordar de manera responsable les situacions d'exclusió social i la pèrdua de l'habitatge habitual. Així mateix, és responsable de gestionar l'impacte que aquesta situació comporta en el Banc, mitjançant la interacció amb els clients, l’Administració pública i entitats socials.


- Model de gestió social de l'habitatge:


A través d'un programa innovador d'impacte Social es formalitza un lloguer social/assequible i s'atorga al client la possibilitat d'adherir-se a un pla d'acompanyament. En aquest model de gestió també contempla la possibilitat de participar en un programa d'inserció laboral (JoBS) en col·laboració amb empreses públiques i privades i des del 2021 un programa dirigit a reduir la bretxa digital.

Fites (Dades a 31/12/2023 i acumulats des de 2016)

+23.000 famílies gestionades amb lloguer social o assequible
+8.500 famílies que han participat en el programa d'acompanyament social
+2.300 persones han trobat feina gràcies a JoBS
+4.700 famílies han millorat la seva situació socioeconòmica

- Reconeixements:

 

El 24 de març de 2021 Sogeviso es convertia en la primera empresa espanyola de gestió social de l'habitatge que obté la prestigiosa certificació internacional B-Corp. Aquest certificat acredita l'impacte social i mediambiental de Sogeviso, i ratifica els seus alts estàndards d'ètica, transparència i responsabilitat social.

 

El 28 d'octubre de 2021, Sogeviso, amb el seu Programa d'Acompanyament per a la millora socioeconòmica de famílies vulnerables, va guanyar el Primer Premi en la categoria Gran Organització, atorgat pel Club Excel·lència en gestió en el marc de la seva convocatòria als IV Premis a les Bones Pràctiques en Gestió durant el seu XXVIII Fòrum Anual.

 

El 14 de març de 2023 Sogeviso obté el distintiu del Segell d'Inclusió Social, en la categoria d'Inserció sociolaboral, que atorga el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Aquest segell distingeix les entitats o empreses que desenvolupen actuacions que contribueixen al trànsit de les persones beneficiàries de l' ingrés mínim vital des d' una situació de risc de pobresa i exclusió a la participació activa en la Societat.

 

El 21 de novembre de 2023 Sogeviso va ser guardonada en els premis SERES per la seva gestió d'habitatge socialment responsable. El Contracte Social va ser reconegut per la Fundació SERES com una de les actuacions empresarials que ajuden a millorar la societat i a disminuir la bretxa existent amb els col·lectius més desfavorits. Amb aquesta distinció, s'ha reconegut Sogeviso com la primera empresa immobiliària amb focus en les persones per a la gestió responsable i sostenible de l'habitatge.

 

Més informació relativa a Sogeviso https://www.sogeviso.com/
Fons Social d’Habitatges


Des de 2013, el Banc està adherit al Conveni del Fons Social d'Habitatges, i hi contribueix amb 440 habitatges destinats majoritàriament a clients procedents de dacions o adjudicacions produïdes a partir de gener de 2008. A petició de l'AEB el Banc renovat any rere any el seu compromís amb el conveni signat.

Situació actual de la cartera de lloguer de 440 actius immobiliaris en base a la normativa del Fons Social d'Habitatges

Fons Social d'Habitatges

- Informació relativa al Fons Social d'Habitatges. (Versió en castellà)

- Web interbancari per consultar i/o sol·licitar els habitatges disponibles aportats per totes les entitats adherides al conveni del FSH: www.fondosocialdeviviendas.es

- Per a més informació: 0901AdminFondoSocialViviendas@bancsabadell.com