Compromís Sostenible 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inici
  • Sostenibilitat
  • Compromís Sostenible

Compromís sostenible


 

A Banc Sabadell continuem avançant en la nostra activitat i organització amb el propòsit de secundar i accelerar les importants transformacions econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic. Ferms a aquesta voluntat, hem establert el nostre Compromís Sostenible, un marc d'actuació que integra en la nostra estratègia la visió a futur dels compromisos ambientals, socials i de governança (ASG), alinea els nostres objectius de negoci amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i estableix palanques d'acció amb actuacions de transformació i impuls. Per a això, hem involucrat a tots els òrgans de l'entitat i hem fixat quatre eixos estratègics en els quals ja treballem:

Els nostres compromisos i objectius

Avançar com a Entitat sostenible

Avancem com a Entitat al nou repte de la sostenibilitat, tot integrant els aspectes socials, ambientals i de bon govern a la nostra gestió. Per això continuem alineant el nostre model de govern i estructura organitzativa en aquest sentit.

Fomentem polítiques i pràctiques responsables entre l'equip humà per estimular la preservació del medi ambient i el desenvolupament d'una societat més justa i respectuosa.

Compromisos:

1. Ser neutres en emissions de Gasos Efecte Hivernacle (GEH) de l'Entitat

2. Continuar reduint els consums propis

3. Avançar en la diversitat de l'entitat

4. Assegurar la captació i el desenvolupament de talent, sent una empresa de referència amb una proposta de valor a l'empleat

5. Alinear el marc de governança al nou context de sostenibilitat

6. Mantenir una comunicació activa amb els stakeholders (grups d’interès)

7. Continuar garantint una fiscalitat responsable i transparent

8. Disposar d’una cadena d’aprovisionament amb proveïdors crítics compromesos formalment en matèria de sostenibilitat

9. Participar en iniciatives i aliances globals de sostenibilitat


Descarrega el capítol per a consultar els progressos, objectius i accions de cada compromís

Acompanyar els clients en la transició cap a una economia sostenible

A Banc Sabadell acompanyem els clients en la transició cap a una economia sostenible. Els proporcionem la informació, l’assessorament i els productes i serveis que necessiten. Ens sumem als reptes dels clients, entenent i alineant la seva situació a l'entorn regulador i identificant alhora tant els riscos físics i de transició com les oportunitats de transformació.

Assessorem els nostres clients en la transició amb la generació de solucions per a tots els segments mitjançant productes i serveis especialitzats en eficiència energètica, energies renovables i mobilitat.

Compromisos:

1. Descarbonitzar el balanç reduint l'empremta de carboni de la cartera

2. Conèixer el grau d'exercici en sostenibilitat dels clients –empresa

3. Mitigar l'impacte dels factors climàtics al risc de crèdit

4. Sensibilitzar sobre la importància de la transició ecològica

5. Oferir solucions de finances sostenibles

6. Oferir solucions de mobilitat sostenible

7. Promoure la transició energètica

8. Oferir solucions de finançament social


Descarrega el capítol per a consultar els progressos, objectius i accions de cada compromís

Oferir oportunitats d'inversió que contribueixin a la sostenibilitat

Facilitem als inversors la seva contribució a la societat, promovent les finances sostenibles i fent-ne una part integral de l'estratègia i de l'oferta per als clients.

Ampliem les solucions d'inversió ESG, fem emissions de bons vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible i facilitem la col·locació de bons sostenibles al mercat de capitals.

Ens impliquem en la inversió responsable apostant per les energies renovables, promovent l'emprenedoria i potenciant els fons ètics i els actius d'inversió sostenibles de la principal gestora d'actius del sector.

Compromisos:

1. Emetre bons vinculats als objectius de desenvolupament sostenible

2. Contribuir a l'emissió de bons sostenibles de clients

3. Impulsar la inversió en capital de projectes d'energies renovables

4. Promoure accions d'emprenedoria i reforçar la participació en fons d'impacte ESG

5. Potenciar l'oferta de fons sostenibles

6. Difondre i informar sobre ESG al mercat


Descarrega el capítol per a consultar els progressos, objectius i accions de cada compromís

Treballar junts per a una societat sostenible i cohesionada

A Banc Sabadell contribuïm a la transició cap a una societat sostenible i més cohesionada mitjançant una gestió responsable i ètica. També estem compromesos amb la privadesa de les dades i la ciberseguretat.

Promovem el voluntariat, l’educació i la inclusió financera i les accions solidàries. Posem una atenció especial a acompanyar els clients en situacions de vulnerabilitat amb una gestió social de l'habitatge i programes d'ocupabilitat.

Mitjançant la Fundació Banc Sabadell, impulsem activitats de divulgació, formació i investigació en els àmbits educatiu, científic i cultural i promovem el talent jove per assolir un futur més pròsper i esperançador.

Compromisos:

1. Promoure l'educació i la inclusió financera

2. Acompanyar els clients en situació de vulnerabilitat

3. Promoure el voluntariat corporatiu i les accions solidàries

4. Impulsar la cultura i el talent fomentant l'educació i la investigació mitjançant la Fundació Banc Sabadell

5. Vetllar per la privadesa i la seguretat de les dades personals i de les transaccions


Descarrega el capítol per a consultar els progressos, objectius i accions de cada compromís

Objectius 2025

Alguns exemples del nostre avanç en els compromisos:

Descarregar infografia

Més informació en Compromís Sostenible (amb el detall dels nostres progressos, accions i objectius).


Objectius de descarbonització

Com a signatari del Compromís Col·lectiu per a l'Acció Climàtica (CCCA) i membre Net Zero Banking Alliance (NZBA), Banc Sabadell ha establert mesures de suport per a la reducció de la seva petjada de carboni, prioritzant per a això la fixació d'objectius intermedis per als sectors més intensius en emissions de CO₂ com són l'Electricitat, el Petroli i el Gas, el Ciment i el Carbó.

 

Els objectius de descarbonització s'han fixat en aquella fase de la cadena productiva de cada sector on s'ha identificat un major impacte per a la reducció global de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

 

Per a reforçar el seu compromís amb la descarbonització de l'economia i amb els objectius de l'Acord de París i Net Zero Banking Alliance (NZBA), Banc Sabadell té previst continuar fixant objectius intermedis addicionals per a altres sectors intensius.

 
 
Sector Abast de les emissions Mètrica Any Base 2020 Objetiu 2030 % Reducció 2020 - 2030
Electricitat 1 i 2 Kg CO2e /MWh 61 85-45 -
Petroli i gas 1, 2 i 3 Mt CO2e 6,3 4,9 -23%
Ciment 1 i 2 Kg CO2e /ton. ciment 660 510 -23%
Carbó n/a Mn. euros (€) 3 ~0 -100%
 
 

Notes sobre la metodologia aplicada:

Escenari de referència IEA Net Zero 2050. El càlcul de les dades de l'any base i els objectius 2030 comprenen el perímetre de les grans empreses. Per a la fixació de compromisos en els sectors basats en reducció d'intensitat (Electricitat i Ciment) s'ha calculat la intensitat mitjana sobre la base de les emissions i producció atribuïda en funció del finançament concedit. Els compromisos s'han fixat sobre la base de la metodologia de Science-Based Targets initiative (SBTi) i la senda marcada per l'escenari de referència per als sectors Petroli i Gas, Ciment i Carbó.

Descarregar informe complet