Historia 1

Cabecera Banc de Sabadell

Història

 • 1881 - 1939
   • Fundació i primers anys

    L’any 1881 un grup d’empresaris de la ciutat de Sabadell funda el Banc de Sabadell amb un capital de 10 milions de pessetes. Els primers anys es caracteritzen pel paper actiu del banc en el comerç de llanes i carbó, activitat que abandona a l’inici del segle XX per centrar-se exclusivament en els serveis financers. Els anys vint i trenta es caracteritzen per la crisi econòmica, la inestabilitat política i els conflictes socials, dificultats que el banc supera gràcies a la bona governança sorgida de la crisi de confiança que havia viscut l’entitat l’any 1926.
 • 1940 - 1979
   • Expansió territorial

    En la dècada dels anys quaranta, el banc orienta la seva activitat a estabilitzar la seva situació i a recuperar la normalitat després de la Guerra Civil. Anys més tard ja gaudeix d’un alt grau de confiança. La recuperació econòmica del país li permet anar creixent en operativa i capital social, i l’any 1965 obre la seva primera oficina fora de Sabadell, a Sant Cugat del Vallès. A partir d’aquest moment, les oficines del banc s’expandeixen per les poblacions veïnes i fins a Barcelona. Poc després, obre la primera oficina a Madrid i a final dels anys setanta inaugura la primera delegació internacional a Londres.
 • 1980 - 1995
   • De banc local a grup empresarial

    Les últimes dues dècades del segle XX es caracteritzen per dues palanques de transformació. D’una banda, la tecnologia, una aposta forta del banc que li permet consolidar la informatització dels seus processos i implantar el teleprocés de dades. D’altra banda, la configuració com a grup empresarial, gràcies a la creació d’empreses filials que responen a les necessitats d’especialització d’una xarxa comercial cada vegada més extensa i internacionalitzada. A la dècada dels noranta, es renova la imatge corporativa i neix “Banc Sabadell”, sense la preposició de, com a marca comercial.
 • 1996 - 2007
   • El pas a banc cotitzat i les primeres adquisicions

    L’any 1996 es formalitza la primera operació inorgànica de l’entitat amb la compra del grup NatWest España. El nou segle comença amb la compra del Banco Herrero i amb la sortida a borsa de l’entitat, que es materialitza el 18 d’abril del 2001. L’any 2003 es formalitza la compra de Banco Atlántico, fet que significa un increment de dimensió que converteix Banc Sabadell en una de les entitats destacades del mercat espanyol. El 2004 l’acció del banc entra a formar part de l’índex IBEX 35. L’any 2006 es materialitza la compra de Banco Urquijo i, el 2007, la del Transatlantic Bank de Miami, als Estats Units.
 • 2008 - 2020
   • El salt a banc universal i diversificat geogràficament

    Banc Sabadell es posiciona com a entitat compradora davant el procés de concentració bancària provocat per la gran crisi financera, que fa eclosió en 2008 amb la caiguda de Lehman Brothers. A Espanya adquireix Banco Guipuzcoano (2010), Banc CAM (2011), la xarxa d'oficines de Catalunya i Aragó de l'antiga Caixa Penedès (2012), Banc Gallego i el negoci a Espanya de Lloyds (2013). Complementàriament, el banc ha inicia un ambiciós procés d'internacionalització que es concreta amb la compra del banc britànic TSB en l'any 2015 i amb la creació d'un banc a Mèxic el 2016. Durant aquests anys, el banc ha esdevingut una de les més grans entitats del sistema financer espanyol: ha triplicat la seva mida, ha diversificat geogràficament el seu negoci i ha multiplicat per sis la seva base de clients; tot això salvaguardant la seva solvència i liquiditat.