Organigrama 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inici
  • Govern Corporatiu i Política de Remuneracions
  • Organigrama

Organigrama

Comitè de Direcció

Conseller Delegat

César González-Bueno
 

Secretaria General

Gonzalo Barettino Coloma
 

Regulació i Control de Riscos

David Vegara Figueras
 

Financera

Leopoldo Alvear Trenor
 
 

Banca Particulars/
Organització i Recursos

Miguel Montes Güell

Banca d’Empreses i Xarxa

Carlos Ventura Santamans

Banca Corporativa

José Nieto de la Cierva
 

Gestió de Riscos

Xavier Comerma Carbonell

Operacions i Tecnologia

Marc Armengol Dulcet

Sostenibilitat

Ana Ribalta Roig *

 

* Subjecte a l’acceptació per part del Regulador