Informació privilegiada 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

 • Inici
 • Accionistes i inversors
 • Informació privilegiada

Informació privilegiada

Any 2023

 • 27/04/2023   Sobre resultats. Banc Sabadell remet nota de premsa sobre els seus resultats del primer trimestre del 2023. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 27/04/2023   Sobre resultats. Banc Sabadell remet Informe Financer corresponent al primer trimestre del 2023. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 27/04/2023   Sobre resultats. Banc Sabadell remet presentació sobre els resultats del primer trimestre del 2023. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 27/02/2023   Sobre operacions corporatives: fusions, adquisicions i altres. Banc Sabadell informa que ha firmat un acord estratègic per donar servei d'adquirència amb Nexi S.p.A. (Nexi). (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 26/01/2023   Sobre resultats. Banc Sabadell remet nota de premsa sobre els seus resultats del quart trimestre del 2022. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 26/01/2023   Sobre resultats. Banc Sabadell remet Informe Financer corresponent al quart trimestre de 2022. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 26/01/2023   Sobre resultats. Banc Sabadell remet presentació sobre els resultats del quart trimestre del 2022. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 26/01/2023   Sobre negoci i situació financera. Banc Sabadell comunica informació sobre dividends. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 11/01/2023   Sobre negoci i situació financera. Banc Sabadell informa sobre el requisit mínim de fons propis i passius admissibles (MREL). (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 04/01/2023   Sobre emissions d’instruments financers. Banc Sabadell comunica que en el dia d’avui ha acordat realitzar una emissió de valors perpetus eventualment convertibles en accions ordinàries de nova emissió de Banc Sabadell. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

Any 2022

 • 20/12/2022   Sobre negoci i situació financera. Banc Sabadell informa de l'acord amb els reguladors britànics sobre les conclusions de la recerca de la migració de la plataforma tecnològica de TSB Bank plc. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 15/12/2022   Sobre negoci i situació financera. Banc Sabadell informa sobre els requeriments mínims prudencials de capital per a 2023 exigits pel Banc Central Europeu. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 27/10/2022   Sobre resultats. Banc Sabadell remet nota de premsa sobre els seus resultats del tercer trimestre del 2022. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 27/10/2022   Sobre resultats. Banc Sabadell remet Informe Financer corresponent al tercer trimestre de 2022. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 27/10/2022   Sobre resultats. Banc Sabadell remet presentació sobre els resultats del tercer trimestre del 2022. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 27/10/2022   Sobre negoci i situació financera. Banc Sabadell comunica informació sobre dividends. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 22/09/2022   Sobre operacions corporatives: fusions, adquisicions i altres. Banc Sabadell informa que es troba en un procés d’anàlisi d’un possible acord estratègic amb un soci industrial especialista en el negoci d’adquirència del Banc. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 28/07/2022   Sobre resultats. Banc Sabadell remet nota de premsa sobre els seus resultats del segon trimestre del 2022. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 28/07/2022   Sobre resultats. Banc Sabadell remet Informe Financer corresponent al segon trimestre de 2022. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 28/07/2022   Sobre resultats. Banc Sabadell remet presentació sobre els resultats del segon trimestre del 2022. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 28/04/2022   Sobre resultats. Banc Sabadell remet nota de premsa sobre els seus resultats del primer trimestre del 2022. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 28/04/2022   Sobre resultats. Banc Sabadell remet Informe Financer corresponent al primer trimestre de 2022. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 28/04/2022   Sobre resultats. Banc Sabadell remet presentació sobre els resultats del primer trimestre del 2022. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 22/02/2022   Sobre negoci i situació financera. Banc Sabadell informa sobre el requisit mínim de fons propis i passius admisibles (MREL). (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 02/02/2022   Sobre negoci i situació financera. Banc Sabadell informa sobre els requeriments mínims prudencials de capital per 2022 exigits pel Banc Central Europeu. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 27/01/2022   Sobre resultats. Banc Sabadell remet nota de premsa sobre els seus resultats del quart trimestre del 2021. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 27/01/2022   Sobre resultats. Banc Sabadell remet Informe Financer corresponent al quart trimestre de 2021. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 27/01/2022   Sobre resultats. Banc Sabadell remet presentació sobre els resultats del tercer trimestre del 2021. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 27/01/2022   Sobre negoci i situació financera. Banc Sabadell comunica informació sobre dividends. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

Any 2021

 • 08/11/2021   Sobre emissions d’instruments financers. Banc Sabadell comunica que en el dia d’avui ha acordat realitzar una emissió de valors perpetus eventualment convertibles en accions ordinàries de nova emissió de Banc Sabadell. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 28/10/2021   Sobre resultats. Banc Sabadell remet nota de premsa sobre els seus resultats del tercer trimestre del 2021. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 28/10/2021   Sobre resultats. Banc Sabadell remet Informe Financer corresponent al tercer trimestre de 2021. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 28/10/2021   Sobre resultats. Banc Sabadell remet presentació sobre els resultats del tercer trimestre del 2021. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 15/10/2021   Sobre negoci i situació financera. Banc Sabadell comunica que avui ha arribat a un acord amb la totalitat de seccions sindicals integrants de la comissió negociadora que representen els treballadors, en el marc del procediment de regulació d’ocupació de Banc Sabadell a Espanya. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 29/07/2021   Sobre resultats. Banc Sabadell remet nota de premsa sobre els seus resultats del segon trimestre del 2021. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 29/07/2021   Sobre resultats. Banc Sabadell remet Informe Financer corresponent al segon trimestre de 2021. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 29/07/2021   Sobre resultats. Banc Sabadell remet presentació sobre els resultats del segon trimestre del 2021. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 28/05/2021   Sobre plans estratègics i previsions. Banc Sabadell remet presentació sobre el seu Pla estratègic 2021-23. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 30/04/2021   Sobre resultats. Banc Sabadell remet nota de premsa sobre els seus resultats del primer trimestre del 2021. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 30/04/2021   Sobre resultats. Banc Sabadell remet Informe Financer corresponent al primer trimestre de 2021. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 30/04/2021   Sobre resultatss. Banc Sabadell remet presentació sobre els resultats del primer trimestre del 2021. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 02/03/2021   Sobre emissions d'instruments financers. Banc Sabadell comunica que en el dia d'avui ha acordat realitzar una emissió de valors perpetus eventualment convertibles en accions ordinàries de nova emissió de Banc Sabadell. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 01/02/2021   Sobre resultats. Banc Sabadell remet nota de premsa sobre els seus resultats del quart trimestre del 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 01/02/2021   Sobre resultats. Banc Sabadell remet Informe Financer corresponent al quart trimestre de 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 01/02/2021   Sobre resultatss. Banc Sabadell remet presentació sobre els resultats del quart trimestre del 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

Any 2020

 • 28/12/2020   Sobre negoci i situació financera. Banc Sabadell informa sobre el requisit mínim de fons propis i passius admissibles (MREL). (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 27/11/2020   Sobre operacions corporatives: fusions, adquisicions i altres. Banc Sabadell informa que ha decidit donar per finalitzades les converses amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 16/11/2020   Sobre operacions corporatives: fusions, adquisicions i altres. Banc Sabadell informa sobre el manteniment de converses amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 30/10/2020   Sobre resultats. Banc Sabadell remet nota de premsa sobre els seus resultats del tercer trimestre del 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 30/10/2020   Sobre resultats. Banc Sabadell remet Informe Financer corresponent a el tercer trimestre del 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 30/10/2020   Sobre resultats. Banc Sabadell remet presentació sobre els resultats del tercer trimestre del 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 31/07/2020   Sobre resultats. Banc Sabadell remet nota de premsa sobre els seus resultats del segon trimestre del 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 31/07/2020   Sobre resultats. Banc Sabadell remet Informe Financer corresponent a el segon trimestre del 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 31/07/2020   Sobre resultats. Banc Sabadell remet presentació sobre els resultats del segon trimestre del 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 30/04/2020   Sobre resultats. Banc Sabadell remet nota de premsa sobre els seus resultats del primer trimestre del 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 30/04/2020   Sobre resultats. Banc Sabadell remet Informe Financer corresponent a el primer trimestre del 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 30/04/2020   Sobre resultats. Banc Sabadell remet presentació sobre els resultats del primer trimestre del 2020. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 08/04/2020   Sobre negoci i situació financera. Banc Sabadell informa sobre acord relatiu a dividend. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF

 • 30/03/2020   Sobre operacions corporatives: fusions, adquisicions i altres. Banc Sabadell comunica la subscripció d'un acord mitjançant el qual BNP Paribas Securities Services S.C.A., Sucursal a Espanya s'ha compromès a adquirir el negoci de dipositaria institucional de Banc Sabadell. (Versió en castellà)
  Descarregar PDF