Inversors de Renda Fixa 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

 • Inici
 • Accionistes i inversors
 • Inversors de Renda Fixa

Ratings

Informes Columna 1 Columna 2 Columna 3
DBRS Ratings GmbH
(10.05.2024)
 • Llarg termini

 • Curt termini

 • Perspectiva

 • A (Low)

 • R-1 (low)

 • Estable

DBRS Ratings GmbH
S&P Global Ratings (1)
(29.04.2024)
 • Llarg termini

 • Curt termini

 • Perspectiva

 • BBB+

 • A-2

 • Positiva

S&P Global Ratings
Moody’s Investor Service (2)
(08.04.2024)
 • Llarg termini

 • Curt termini

 • Perspectiva

 • Baa2

 • P-2

 • Positiva

Moodys Investor Service
Fitch Ratings
(29.05.2024)
 • Llarg termini

 • Curt termini

 • Perspectiva

 • BBB

 • F2

 • Estable

Fitch Ratings

El ràting és la qualificació de la solvència d'una entitat per a determinades emissions de deute o accés al crèdit. També defineix la qualificació global de la solvència d'una empresa pública o privada, d'organismes i administracions públiques i fins i tot d’estats.
 

Les qualificacions poden ser revisades, suspeses o retirades per l'entitat qualificadora en qualsevol moment. Aquestes qualificacions no constitueixen una recomanació de compra, venda o manteniment de valors.

Evolució històrica dels ratings a llarg termini del Banc Sabadell:

Ratings

(1) Copyright by Standard & Poor's, A division of the McGraw-Hill Companies, Inc.  Reproduced with permission of Standard & Poor's.

(2) El ràting a curt termini correspon als dipòsits.

(Nota) L'accés a la informació continguda en aquesta pàgina implica el coneixement i l'acceptació de les següents condicions.

Emissions i Fullets de renda fixa

Programa d’emissió domèstic

El Document de Registre Universal és un document escrit que té com a finalitat recollir una informació completa i raonada sobre Banc Sabadell, per tal que els potencials subscriptors o adquiridors de deute emès per Banc Sabadell se’n puguin fer una imatge fidel.
Aquest document ha estat verificat i registrat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Document de Registre Universal 2024 (Versió en castellà)

Suplement al Document de Registre Universal 2023 (Versió en castellà)

Document de Registre Universal 2023 (Versió en castellà)

El fullet del Programa de Valors de Renda Fixa és un programa a l'empara del qual s'emeten valors de renda fixa al mercat espanyol.
Aquest fullet ha estat verificat i registrat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Programa de Valors de Renda Fixa 2023 (Versió en castellà)

Programa de Valors de Renda Fixa 2022 (Versió en castellà)

Programa de Valors de Renda Fixa 2021 (Versió en castellà)

Programa de Valors de Renda Fixa 2020 (Versió en castellà)

Programa de Valors de Renda Fixa 2019 (Versió en castellà)

Els pagarés són valors de Renda Fixa emesos amb descompte, sense que existeixin restriccions a la lliure transmissibilitat d'aquests. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha verificat el compliment dels requisits para l'admissió a negociació dels pagarés en el mercat de renda fixa AIAF.

Programa de Pagarés 2024 (Versió en castellà)

Programa de Pagarés 2023 (Versió en castellà)

Euro Medium Term Note

El fullet EMTN és un programa a l'empara del qual s'emeten valors de renda fixa. Aquest fullet ha estat verificat i registrat per la Borsa de valors de Irlanda.

EMTN 2024 (Versió en anglès)

EMTN 2023 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 1T 2024 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 2T 2023 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 3T 2023 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 4T 2023 (Versió en anglès)

EMTN 2022 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 2T 2022 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 3T 2022 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 4T 2022 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 1T 2023 (Versió en anglès)

EMTN 2021 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 2T 2021 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 3T 2021 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 4T 2021 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 1T 2022 (Versió en anglès)

EMTN 2020 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN ESG Framework (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 2T 2020 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 3T 2020 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 4T 2020 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 1T 2021 (Versió en anglès)

EMTN 2019 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 2T 2019 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 3T 2019 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 4T 2019 (Versió en anglès)

EMTN 2018 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 1T 2018 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 2T 2018 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 3T 2018 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 4T 2018 (Versió en anglès)

EMTN 2017 (Versió en anglés)

Suplement Programa EMTN 1T 2017 (Versió en anglés)

Suplement Programa EMTN 2T 2017 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 3T 2017 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 4T 2017 (Versió en anglès)

EMTN 2016 (Versió en anglès)

 
 
Descripció Data emisió Cupó Nominal Data venciment ISIN Documents
Obligacions Subordinades 1/2024 27.03.2024 5,125% € 500 Milions 27.06.2034 XS2791973642 Informació Complementària
Obligacions Senior Non Preferred 1/2024 13.03.2024 4,250% € 500 Milions 13.09.2030 XS2872109016 Informació Complementària
Obligacions Senior Preferred 1/2024 15.01.2024 4,000% € 750 Milions 15.01.2030 XS2745719000 Informació Complementària
Obligacions Senior Non Preferred 2/2023 08.09.2023 5,500% € 750 Milions 08.09.2029 XS2677541364 Informació Complementària
Obligacions Senior Preferred 1/2023 07.06.2023 5,000% € 750 Milions 07.06.2029 XS2598331242 Informació Complementària
Obligacions Subordinades 1/2023 16.02.2023 6,000% € 500 Milions 16.08.2033 XS2588884481 Informació Complementària
Obligacions Senior Non Preferred 1/2023 07.02.2023 5,250% € 750 Milions 07.02.2029 XS2583203950 Informació Complementària
Obligacions Senior Non Preferred 3/2022 23.11.2022 5,500% € 75 Milions 23.11.2032 XS2560673829 Informació Complementària
Obligacions Senior Non Preferred 2/2022 08.09.2022 5,375% € 500 Milions 08.09.2026 XS2528155893 Informació Complementària
Obligacions Senior Preferred 1/2022 10.11.2022 5,125% € 750 Milions 10.11.2028 XS2553801502 Informació Complementària
Obligacions Senior Non Preferred 1/2022 24.3.2022 2,625% € 750 Milions 24.3.2026 XS2455392584 Informació Complementària
Obligacions Senior Non Preferred 1/2021 16.6.2021 0,875% € 500 Milions 16.6.2028 XS2353366268 Informació Complementària
Obligacions Subordinades 1/2021 15.01.2021 2,500% € 500 Millones 15/4/2031 XS2286011528 Informació Complementària
Obligacions Senior Preferred 2/2020 11.09.2020 1,125% € 500 Millones 11/3/2027 XS2228245838 Informació Complementària
Obligacions Subordinades 1/2020 17.1.2020 2,000% € 300 Milions 17.1.2030 XS2102931677 Informació Complementària
Obligacions Senior Preferred 2/2019 07.11.2019 0,625% € 500 Milions 07.11.2025 XS2076079594 Informació Complementària
Obligacions Senior Non Preferred 2/2019 27.09.2019 1,125% € 500 Milions 27.03.2025 XS2055190172 Informació Complementària
Obligacions Senior Preferred 1/2018 22.07.2019 0,875% € 1.000 Milions 22.07.2025 XS2028816028 Informació Complementària
Obligacions Senior Non Preferred 1/2019 10.05.2019 1,750% € 1.000 Milions 10.05.2024 XS1991397545 Informació Complementària
Obligacions Subordinades 1/2018 12.12.2018 5,375% € 500 Milions 12.12.2028 XS1918887156 Informació Complementària
Obligacions Senior Preferred 1/2018 07.09.2018 1,625% € 750 Milions 07.03.2024 XS1876076040 Informació Complementària
Obligacions Subordinades 1/2016 06.05.2016 5,625% € 500 Milions 06.05.2026 XS1405136364 Informació Complementària

Participacions preferents

 • Emissions
Descripció Data d'emissió Cupó Nominal ISIN Termes i condicions Informe dels administradors Informe de l'Expert Independent
AT1 Participacions Preferents 1 / 2023 18.01.2023 9,375% €500 M XS2471862040 Descargar Descargar Descargar
AT1 Participacions Preferents 2 / 2021 19.11.2021 5,000% €750 M XS2389116307 Descarregar Descarregar Descarregar
AT1 Participacions Preferents 1 / 2021 15.03.2021 5,750% €500 M XS2310945048 Descarregar Descarregar Descarregar

Emissions mitjà i llarg termini

 
 
 

Bons vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Banc Sabadell Green Bonds Report 2023

Descarregar (Versió en anglès)

 • Banc Sabadell Green Bonds Report 2022

Descarregar (Versió en anglès)

 • Banc Sabadell Green Bonds Report 2021

Descarregar (Versió en anglès)

 • Marc per l’emissió de Bons vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Banc Sabadell

Descarregar (Versió en castellà)

 • Opinió de l’Expert Independent

Descarregar (Versió en anglès)

 • Presentació del Marc de Bons vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Banc Sabadell

Descarregar (Versió en anglès)

Cèdules hipotecàries

 • Cartera hipotecària

(Informació a Març del 2024)

Descarregar presentació (versió anglesa)

Descarregar dades cartera hipotecària (versió anglesa)
 

 • ECBC-Covered Bond Label-Harmonised Transparency Template

(Informació a 31.03.2024)

http://www.coveredbondlabel.com

HTT ECBC covered bond label - Mortgage (versió anglesa)

HTT ECBC covered bond label - Public sector (versió anglesa) - Enllaç deshabilitat -
 

- Emissions:
 

Descripció Data d'emissió Nominal Data de venciment Documentació (Versió en castellà)
Cèdulas hipotecàries 2/2024 05.06.2024 € 1.000 Milions 05.06.2034 Condiciones Finales CH 2/2024
Cèdulas hipotecàries 1/2023 28.02.2023 € 1.000 Milions 28.08.2026 Fullet
Cèdulas hipotecàries 2/2022 30.05.2022 € 1.000 Milions 30.05.2029 Fullet
Cèdulas hipotecàries 1/2020 20.01.2020 € 1.000 Milions 10.02.2028 Fullet
Cèdulas hipotecàries I/2017 26.04.2017 € 1.000 Milions 26.04.2027 Fullet
Cèdulas hipotecàries II/2016 20.10.2016 € 1.000 Milions 10.10.2023 Fullet
Cèdulas hipotecàries I/2016 10.06.2016 € 1.000 Milions 10.06.2024 Fullet

Titulitzacions

 • Bons de titulització

Els bons de titulització són valors de renda fixa emesos per un fons de titulització. Un fons de titulització està compost, alhora, en el seu actiu per drets de crèdit que li han estat cedits i en el seu passiu per bons de titulització o altres valors de renda fixa i normalment incorpora de manera addicional millores creditícies proporcionades pel mateix cedent dels drets de crèdit. El fons constitueix un patrimoni separat i sense personalitat jurídica i està administrat per una societat gestora en qualitat de representant legal i administrador del fons, d'acord amb el que s'estableix al Reial Decret 926/1998. El Banc Sabadell ha cedit actius als fons de titulització següents:

Descripció Data d'emissió  Nominal Documents (Versió en castellà)
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 1, F.T. 09.2023 € 659,5 Milions Fullet
(Versió anglesa)
SABADELL CONSUMO 2, F.T. 07.2022 € 759,1 Milions Fullet
(Versió anglesa)
SABADELL CONSUMO 1, F.T. 09.2019 € 1.087 Milions Fullet
(Versió anglesa)
TDA CAM 9 F.T.A 07.2007 € 1.515 Milions Fullet
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A. 06.2007 € 790 Milions Fullet
TDA CAM 8 F.T.A 03.2007 € 1.712,8 Milions Fullet
FTPYME TDA CAM 4 F.T.A 12.2006 € 1.529,3 Milions Fullet
TDA CAM 7 F.T.A 10.2006 € 1.750 Milions Fullet
CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A. 10.2006 € 1.000 Milions Fullet
TDA CAM 6 F.T.A 04.2006 € 1.300 Milions Fullet
TDA CAM 5, F.T.A 10.2005 € 2.000 Milions Fullet
TDA CAM 4, F.T.A 03.2005 € 2.000 Milions Fullet

Si vol tenir més informació pot visitar les pàgines web de les societats gestores dels fons de titulació:

www.tda-sgft.com

www.edt-sg.com

 • Compromís de retenció

A efectes de l'article 6 del Reglament (UE) núm. 2017/2402 del 12 de desembre, pel qual s'estableix un marc general per a la titulització i es crea un marc específic per a la titulització simple, transparent i normalitzada, i pel qual es modifiquen les Directives 2009/65/CE, 2009/138/CE i 2011/61/UE i els Reglaments (CE) núm. 1060/2009 i (UE) núm. 648/2012, s'informa que el Banc de Sabadell, S.A. compleix els termes requerits per l'article 6 de l’esmentat Reglament (UE) núm. 2017/2402, en relació a la retenció en els fons de titulització constituïts respecte dels que és originador, de manera constant, d'un interès econòmic net significatiu de conformitat amb l'article 6.3 i declarem que Banc Sabadell, S.A. no ha realitzat cap actuació (cobertura del risc de crèdit, venda, presa de posicions curtes, etc.) que hagi menyscabat l'aplicació del requisit de retenció. A aquests efectes, s'entendrà per "de manera constant" que l'interès econòmic net retingut no estarà subjecte a reducció del risc de crèdit, ni a posicions curtes ni a altres tipus de cobertura i tampoc es podran vendre. A aquests efectes, les cobertures de l'interès econòmic net no es consideraran cobertura a efectes de l'article 6, apartat 1, del citat Reglament (UE) núm. 2017/2402 i, en conseqüència, podran permetre's únicament si no proporcionen a l'entitat retenidora cobertura davant el risc de crèdit de les posicions de titulització retingudes o de les exposicions retingudes.

Tots els detalls actualitzats sobre aquest requisit de retenció poden localitzar-se en la Informació Periòdica publicada sobre aquests fons de titulització en les següents pàgines webs:

www.tda-sgft.com

www.edt-sg.com

Recompra de participacions preferents i deute subordinat i oferta pública de venda i subscripció d'accions

Nota sobre la recompra de participacions preferents i deute subordinat de Banco CAM S.A. i oferta pública de venda i subscripció d'accions de Banco Sabadell, S.A.

Descarregar (Versió en castellà)

Nota sobre la recompra de participacions preferents i oferta pública de venda i subscripció d'accions de Banco Sabadell, S.A.

Descarregar (Versió en castellà)

Acció de gestió de deute subordinat i participacions preferents de Banco Gallego

Nota i Tríptic Resum sobre l´Emissió d´Obligacions Necessàriament Convertibles en Accions de Banco de Sabadell, S.A Sèries III/2013 i IV/2013 en relació amb l’àcció de gestió de deute subordinat i d´accions preferents de Banco Gallego, S.A.

Descarregar informe. Tríptic (Versió en castellà)

Descarregar informe. Nota Valors (Versió en castellà)

Oferta de recompra d'emissions d'Obligacions Subordinades Necessariament Convertibles

Nota i Tríptic Resum sobre l'Oferta de recompra de les emissions d'Obligacions Subordinades Necessariament Convertibles Serie I/2009 i Serie I/2010 i emissió d'Obligacions Subordinades Necessariament Convertibles Series I/2013 i II/2013 de Banc de Sabadell, S.A.

Descarregar informe. Tríptic (Versió en castellà)

Descarregar informe. Nota Valors (Versió en castellà)

Analistes de renda fixa

Cobertura d’analistes de renda fixa:
 

Institució

Analista

Autonomous

Corinne Cunningham

Barclays

Soumya Sarkar, David Alam

BBVA

Michael Gaynor, Ruben Benavides

BoAML

Richard Thomas, Luis Garrido, Katharine Lennon

Citi

Lee Street

CreditSights Limited

Paola Biraschi

JPMorgan

Drishti Sharma

Raiffeisen Bank International AG

Werner Schmitzer

Société Générale

Paul Fenner, Brajesh Kumar, Violeta Baraboi

RBC Capital Market

Marc Sánchez