Ratings: Condicions 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inici
  • Accionistes i inversors
  • Ratings: Condicions

Ratings: Condicions

La informació que es facilita (a partir d’ara, la informació) pertany a Moody’s Investors Service, Inc (a partir d’ara, Moody’s), Standard & Poor's Financial Services LLC(a partir d'ara S&P), Fitch Ratings, Inc. (a partir d'ara Fitch) i a Morningstar DBRS (a partir d'ara DBRS) i és proporcionada exclusivament amb finalitats informatives generals. Sota cap circumstància es pot entendre o cal prendre-la com una oferta, una recomanació d’inversió, un consell financer o una participació en qualsevol estratègia inversora o comercial.

S’avisa expressament que tota la informació i els continguts que es faciliten són sotmesos als drets de propietat intel·lectual o industrial. Es prohibeix fer, totalment o parcialment, qualsevol còpia, reproducció, modificació, adaptació, alteració, combinació, col·lecció, integració, traducció, transmissió, transferència, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, i també qualsevol ús, forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts. Ni Moody’s ni S&P ni Fitch ni DBRS ni el Banc concedeixen llicència d’autorització d’ús de cap tipus en aquest sentit.
 

L’accés a la informació que es facilita caldrà que els visitants (a partir d’ara, usuaris) el portin a terme a partir de la mateixa adreça d’Internet establerta pel Banc i es declina tota responsabilitat respecte a accessos diferents, defectuosos, incorrectes, incomplets o parcials a la informació de referència constant. En cap cas es podrà interpretar o declarar que Moody’s o S&P o Fitch o DBRS o el Banc han autoritzat, intervenen, assumeixen, participen o han supervisat de cap manera els continguts accessibles per mitjà d’enllaços possibles, ni tan sols que en consent la inclusió.
 

La informació, que el Banc facilita gratuïtament a l’usuari, ha estat elaborada per Moody’s, S&P o Fitch o DBRS sota total independència respecte al Banc, sense cap tipus de control, participació, vinculació o afiliació. Aquesta informació s’ha obtingut a partir de fonts físiques fiables amb aquesta finalitat. Tanmateix, atesa la possibilitat d’errors humans, mecànics i també altres factors, s’adverteix expressament que aquesta informació s’ofereix sense cap tipus de garantia, compromís o responsabilitat, ja sigui expressa, tàctica o implícita, ni de caràcter legal, convencional o estatutària; de cap manera es garanteix l’exactitud, veracitat, oportunitat, infal·libilitat, actualitat, bon estat, integritat, suficiència, utilitat, idoneïtat, valor inversor o comercial de la informació facilitada, ni qualsevol altra qualitat, aspecte o circumstància; ni tampoc es coneix, suggereix, recomana o garanteix, de manera directa o implícita, qualssevol usos, finalitats o resultats de cap mena, ja sigui generals o específics, efectes als qual l’usuari accedeixi o pugui accedir a la informació. Per tant, ni Moody’s ni S&P ni Fitch ni DBRS ni el Banc Sabadell seran responsables de qualssevol circumstàncies, fets o danys, directes o indirectes, que puguin perjudicar o concórrer respecte a l’usuari, en virtut de la informació que es facilita; opinions, decisions, interpretacions, mesures, actuacions d’inversió o de qualsevol altra mena, que puguin ser empreses, adoptades o assumides, per part de l’usuari a partir o amb motiu del seu accés, lectura, anàlisi o avaluació de la informació que se li facilita aniran a compte i risc exclusivament seus.
 

El Banc es reserva el dret de modificar, substituir, corregir, actualitzar, renovar, impedir, interrompre, bloquejar, totalment o parcialment, i /o cancel·lar la informació i l’accés a la informació per part de l’usuari, sense que aquest tingui dret a plantejar qualsevol sol·licitud, reclamació, objecció o exigència en aquest sentit, en tot el que no difereixi, contradigui o alteri aquestes condicions i advertències d’utilització, que seran d’aplicació les condicions d’utilització del lloc web del Banc en general, accessibles a partir de la pàgina d’inici (home page).