goldman 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

 • Inici
 • goldman

González-Bueno: “Banc Sabadell està compromès amb la retribució a l'accionista, recolzat en unes perspectives excel·lents de millora de la seva rendibilitat”

 • El conseller delegat ha recordat que l’entitat preveu retribuir l'accionista de Banc Sabadell amb 2.400 milions de euros, equivalent a 0,45 euros per acció, segons va anunciar el 6 de maig passat

 • Després de l'obtenció del millor resultat en la història de l'entitat el 2023, la rendibilitat ha continuat millorant el 1r trimestre del 2024 (ROTE del 12,2%). I en endavant, la rendibilitat continuarà creixent

 • Les perspectives excel·lents han impulsat en un 25% el creixement del preu objectiu de l'acció establert per analistes

 
 

06 de juny de 2024

 

El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha recordat en la seva intervenció al fòrum organitzat per Goldman Sachs que l'entitat preveu retribuir l'accionista de Banc Sabadell amb 2.400 milions d'euros a càrrec dels exercicis 2024 i 2025, equivalent a 0,45 euros per acció.

 

El 6 de maig passat Banc Sabadell va comunicar a la CNMV: “Com a part del seu ferm compromís amb la creació de valor per a l'accionista i recolzat pel pla de negoci de l'entitat i la sòlida generació de capital, el Consell reitera el seu compromís de distribuir als accionistes, de manera recurrent, qualsevol excés de capital per sobre del 13% de la ràtio CET1 pro forma Basilea IV. S'estima que l'excés de capital que es generarà el 2024 i el 2025, juntament amb els dividends recurrents d'aquest període d'acord amb un compliment satisfactori del pla de negoci actual, està previst que sigui de 2,4 milers de milions d'euros. Part d'això pot estar subjecte a l'aprovació del supervisor.”

 

Segons ha manifestat César González-Bueno, el preu objectiu que els analistes assignen a les accions de Banc Sabadell ha augmentat un 25% des de la presentació de resultats del primer trimestre del 2024 com a resultat de les bones perspectives de rendibilitat. Així mateix, aquestes perspectives es veuen recolzades per la millora de la qualificació de risc creditici atorgada per Fitch Ratings i per la incorporació al MSCI World Index.

 

Millora contínua de la rendibilitat

 

Per part seva, el director Financer de Banc Sabadell, Leopoldo Alvear, ha explicat que en els resultats del primer trimestre del 2024, la retorn on tangible equity (ROTE) de Banc Sabadell es va situar en el 12,2%, en línia amb l'objectiu anual . L'entitat estima que serà encara més gran el 2025, gràcies a diversos factors clau:

 
 • Bona evolució del marge d'interessos: Es preveu una evolució òptima del marge d'interessos a Espanya per al 2024, amb una significativa contribució addicional de TSB a partir del 2025 gràcies a la seva cobertura estructural

 • Contenció de despeses gràcies a una gestió rigorosa

 • Reducció del cost de risc: Continuarà el camí de millora dels darrers anys gràcies a les múltiples iniciatives implantades en matèria de gestió del risc tant en nova concessió com en recuperació

 • Millora de rendibilitat a TSB::La rendibilitat millorarà a partir del 2025 pel bon comportament del marge d'interessos i el programa de reducció de costos en curs

 

A més, l'expectativa positiva de l'entorn macroeconòmic a Espanya afavorirà la millora de la rendibilitat. N'és una prova la bona evolució de la cotització dels bancs centrats en el negoci domèstic durant el 2024.

 

En paraules del conseller delegat, César González-Bueno, “a Banc Sabadell, el nostre compromís amb la generació de valor per a l'accionista continua sent primordial, com demostra la previsió de distribuir 2.400 milions d'euros entre els accionistes”.

 

Prioritats estratègiques definides

 

Banc Sabadell té establertes unes prioritats estratègiques clares i ben definides per a cadascun dels seus negocis.

 
 • A la Banca d'Empreses, el focus se centra en el creixement i l'optimització del cost de risc.

 • Per part seva, a la Banca de Particulars, l'entitat prioritza l'expansió de la base de clients a través de la captació digital i el creixement de volums en hipoteques, mentre que el consum continua mostrant una excel·lent dinàmica en els darrers trimestres.

 • Pel que fa a la Banca Corporativa, Banc Sabadell se centra en el creixement de volums amb focus en la rendibilitat sobre el capital invertit.

 

Pel que fa a TSB, s'està executant un ambiciós programa de reducció de costos per seguir millorant la seva ràtio deficiència.

 

Banc Sabadell segueix compromès amb la creació de valor per als seus accionistes i la millora contínua de la rendibilitat, recolzat per una estratègia clara i un entorn macroeconòmic favorable.