Informació social 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inici
  • Informació social

Informació social

Banco de Sabadell, S.A,, Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.Entitat de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu Especial amb el número 0081. Direcció de correu electrònic: info@bancsabadell.com.