Pla Director Sabadell 2020 1

Cabecera Banc de Sabadell

Pla Director Sabadell 2020

En els propers anys, Banc Sabadell té una oportunitat il·lusionant: la de consolidar-se com un dels grans bancs nacionals, amb presència en altres mercats internacionals atractius. La nostra oportunitat, i el nostre repte, és consolidar Banc Sabadell com un banc amb una proposta de valor diferencial per als seus clients, que sap aprofitar les oportunitats que ofereix la tecnologia a l’era digital. Una entitat que disposa d’un equip compromès que destaca en les relacions amb els seus clients. Que ofereix als seus treballadors oportunitats interessants per desenvolupar la seva carrera. Un banc solvent que ofereix un retorn atractiu als seus accionistes. Un banc, en definitiva, amb un projecte consolidat i de llarg termini per generar valor per als clients, empleats, accionistes i per a la societat.


En aquest context, Banc Sabadell ha definit el seu Pla Director Sabadell 2020 establint els seus objectius prioritaris al voltant de cinc eixos: rendibilitat, marca i experiència de client, transformació, persones, Regne Unit i Mèxic.Rendibilitat


En l’horitzó del pla, aspirem a assolir nivells de rendibilitat que garanteixin la creació de valor per als nostres accionistes, i alhora mantenir el nostre compromís amb la societat, els clients i els empleats. La millora de la rendibilitat estarà impulsada, en primer lloc, pel creixement del negoci en els diferents mercats en què operem, mantenint la disciplina a assegurar la rendibilitat d’aquest creixement. En segon lloc, la millora de la rendibilitat vindrà donada per una millora dels nostres nivells d’eficiència, per això, vetllarem per una gestió de costos rigorosa. En darrer lloc, la normalització del volum d’actius improductius serà el tercer factor que contribueixi a millorar la rendibilitat.


Marca i experiència de client


A Banc Sabadell hem establert la marca i l’experiència de client com dos dels nostres elements clau de diferenciació. La nostra marca és un reflex de la nostra manera de ser i de comportar-nos, i en aquest pla director volem seguir aprofundint en la construcció d’una marca que sigui diferencial, reconeguda, rellevant i genuïna. Així mateix, seguirem posant el focus a assegurar la coherència entre la promesa de marca i la seva dedicació als clients, que es materialitza en una experiència de client excel·lent.


Transformació


L’evolució tecnològica ens ofereix múltiples oportunitats per millorar la nostra competitivitat. Al llarg del Pla Director farem un important pas endavant en aquesta direcció. Estem accelerant el desenvolupament de noves capacitats i negocis digitals per transformar la nostra proposta de valor a clients i fer-la més atractiva. I d’altra banda, estem aprofundint en la utilització de tecnologia per millorar l’eficiència i la productivitat del nostre model operatiu.


Persones


Tenim el convenciment que el nostre equip humà és una de les peces clau per diferenciar-nos. El primer objectiu és, per tant, seguir comptant amb un equip compromès i amb les capacitats necessàries, i per això volem ser una entitat capdavantera en la captació i retenció de talent. Així mateix, volem millorar la satisfacció dels nostres empleats, i aspirem a fer que Banc Sabadell sigui la millor empresa en la qual els nostres empleats puguin desenvolupar la seva carrera.


Regne Unit i Mèxic


Regne Unit i Mèxic són dos mercats atractius i complementaris a l’espanyol en els quals Banc Sabadell aspira a tenir un paper rellevant. Desenvoluparem el nostre negoci en aquests mercats, creixent en els negocis actuals i entrant en nous segments, amb models de negoci que ens permetin incrementar el valor de les nostres franquícies.